Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sa igjen på fredag at man regner det som sannsynlig at den såkalte indiske varianten, Delta, vil bli den dominerende koronavirusvarianten også i Norge. Den står allerede for drøyt tre firedeler av koronatilfellene i Storbritannia, som fram til nylig var dominert av Alpha-varianten. Alpha-varianten er i dag den som dominerer i Norge.

– Ut ifra erfaringer med Alpha-varianten, kan man anta et lignende perspektiv, men det er farlig å spekulere, sier Vold til NTB.

Hun legger til at Delta-varianten har potensial for å bre seg betydelig fortere enn Alpha.

– Vi følger utviklingen i Storbritannia tett. Vi får stadig mer informasjon og følger med på smittsomheten til varianten, effekten av vaksiner, og utbredelsen av alvorlig sykdom.

Mangler data om alvorlig sykdom

Vold presiserer at det mangler data om alvorlig sykdom i øyeblikket, ettersom dette tar lengre tid å samle inn. I tillegg er det ikke lenger slik at antallet smittetilfeller nødvendigvis er den beste indikatoren for sykdom, ettersom flere i risikogruppa nå er beskyttet mot koronaviruset, og dermed kan antallet smittede øke uten en like stor økning i antallet med alvorlig sykdom.

– Vi følger med både på smittetall og sykehusinnleggelser, det er den totale sykdomsbyrden vi er interessert i, sier FHI-toppen.

Nakstad mener det er viktig at Delta-varianten ikke får stort omfang i Norge før flest mulig har fått to doser av vaksinen mot koronaviruset.

– Det at den dominerer i seg selv er ikke farlig. Har vi ti tilfeller av korona i Norge, og alle ti er Delta, er den dominerende, men det er fortsatt få som blir syke, sier han.

Manglet sekvenseringer

Den såkalte britiske varianten, nylig omdøpt til variant Alpha av Verdens helseorganisasjon (WHO) ble først oppdaget i større omfang i Norge da det ble oppdaget utbrudd i Nordre Follo kommune i midten av januar. Da hadde den allerede spredt seg raskt i Storbritannia gjennom en hel måned.

– Sekvenseringsarbeidet i Norge og mange andre land var ikke dimensjonert for å analysere et stort antall prøver i vinter, og derfor var forekomsten trolig høyere i begynnelsen av nyåret enn vi var klar over, sier Nakstad til NTB.

Han forklarer at sekvenseringsarbeidet siden da har skutt fart, og vist at det er Alpha-varianten som har stått bak den tredje pandemibølgen som herjet i Norge gjennom februar og store deler av våren. Nakstad legger til at arbeidet med å øke testing på grensene og tilrettelegge for mer sekvensering av prøver var godt i gang allerede fra desember.

– Var ikke mulig å stoppe Alpha

Helsemyndighetene trodde først utbruddet i Nordre Follo var avgrenset til kommunen og den omkringliggende regionen, og innførte dermed en av de strengeste nedstengingene i pandemien for å stanse det.

– Det viste seg at den hadde spredt seg flere steder. Dermed var det ikke mulig å stoppe Alpha-varianten, men vi antar at den ble begrenset av de strenge tiltakene som ble innført etter jul, før vi visste om variantens tilstedeværelse i Norge, sier Vold.

Nakstad legger også til at de strenge tiltakene som ble innført i mange deler av landet fra nasjonale myndigheter bidro til at den tredje bølgen av pandemien aldri ble like ille i Norge som i flere andre land. I Norge var smittetoppen på rundt 1.150 tilfeller per dag, mens i Danmark var man i perioder over 5.000.