Fremskrittspartiets helsepolitiske talskvinne Åshild Bruun-Gundersen hevder i et leserinnlegg at mangelen på sykepleiere i Norge er universitetenes ansvar alene, og at universitetene ikke evner å prioritere de studiene som samfunnet har behov for. Så enkelt er det dessverre ikke.

Ansvaret for å utdanne helsepersonell deles mellom universitetene, helseforetakene, flere departementer, kommunene og private tilbydere av helsetjenester. Kunnskapsdepartementet setter måltall for antallet studieplasser, og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) oppfyller måltallet som er satt for oss. 

USN tar inn ca. 550 nye sykepleiestudenter hvert år. De skal gjennom et treårig løp som består av omtrent halvparten teoristudier og øving på universitetet. Den andre halvparten er studier i praksis, i sykehus, på sykehjem og i kommunene. Loven pålegger helseforetakene å tilby praksisplasser, mens kommunene og de private tilbyderne av helsetjenester ikke har en lovpålagt plikt.

LES OGSÅ: Sykepleierne går ut i streik etter meklingsbrudd

USN samarbeider tett med helseforetakene og med andre aktører for å øke antallet praksisplasser. Men vi stiller også krav til kvaliteten på praksisstudiene som vil tilbyr våre studenter. Blant annet må det være et tilstrekkelig antall kvalifiserte veiledere. Vi arbeider også med å utvikle nye metoder for å utnytte veiledernes kompetanse og kapasitet best mulig. Framtidige arbeidsgivere, pasienter og pårørende ønsker at nyutdannede sykepleiere skal være godt kvalifiserte til å ta sitt ansvar.

LES OGSÅ: Funn av antibiotikaresistent bakterie ved Drammen sykehus

Mangelen på sykepleiere er ikke en ny problemstilling, den har vært kjent i mer enn 15 år. Men også på andre fagområder, for eksempel it, teknologi og utdanning har Norge behov for mer kompetanse. Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig. Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må bidra til å løse.

Vi sier takk til Bruun-Gundersen for utfordringen, og vil fortsette arbeidet for å øke antallet studieplasser med god kvalitet for nye sykepleiere. Vi drister oss til å sende en liten utfordring tilbake: Vi trenger et kvalifisert ordskifte, og politikere som bidrar til at alle de involverte aktørene setter dette temaet høyt på sin dagsorden; som setter gode mål og som tar sin del av ansvaret. Det er nødvendig for å sikre at samfunnets behov for kompetanse blir dekket, både innen helsefag og på andre områder.

Andre innlegg fra dt.no/meninger:

Med Sp blir det omkamp om Viken

Fylkestingsvalget – viktigere enn noen gang

På høy tid å ta skikkelig grep for å redusere barnefattigdommen