– Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen synes nå å være litt over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt og om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt fram i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at renten økes gradvis fremover, heter det i en pressemelding fra Norges Bank.

Ifølge sentralbanken ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være sterkere enn tidligere antatt.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.