Politikerne i Øvre Eiker planlegger for storstilt boligutbygging i verdifulle skogområder og et kjærkomment friluftsområde på Blåfjell mellom Harakollen og Årbogen. Disse planene krever at Drammen kommune blir med og bygger ned sin egen kommuneskog, også fordi Øvre Eiker er avhengig av tilkomstvei via Årbogen.

Planene har selvsagt vekket motstand blant mange innbyggere og politikere. Miljøpartiet De Grønne i Drammen mener at vi, selvfølgelig, må si nei til å bygge ned dette området. Vi mener at vi er forpliktet til å bevare det, dersom vi skal kunne nå våre mål om å kutte i klimagassutslipp, ta vare på det biologiske mangfoldet og nå målet om å bli Norges grønneste kommune.

Ikke minst er tilgang til nærnatur for innbyggerne våre et viktig og førende prinsipp i arealplanleggingen.

Drammen kommune ser nå også på arealregnskap som et tiltak i forbindelse med klimastrategi, og det er et signal i seg selv. For om det blir innført, ville et slikt prosjekt aldri kunne blitt godkjent.

LES OGSÅ:

Les også

Drammen har nok av områder til boligbygging, så hvorfor rasere «Blåfjell»?

Les også

Grønnvasker boligprosjekt i et av de mest brukte naturområdene til titusenvis av mennesker

Dessuten har ikke Drammen kommune penger til å bygge ut den infrastrukturen som kreves, og derfor må vi i tiden fremover planlegge for boligbygging i områder der vann, avløp og vei allerede er bygd ut. Per nå har Drammen kommune nok boligreserver i forhold til forventet befolkningsvekst, så det å bygge ned sårbar natur er uaktuelt.

MDG vil gå lenger for å sikre at dette området blir vernet for inngrep. Det må ses på flere muligheter her, for å sikre dette verdifulle naturområdet for at fremtidige generasjoner. Vi kan søke Miljødirektoratet om at det blir et statlig sikret friluftsområde, vi kan gå i dialog med Statsforvalteren om frivillig skogvern, eller vi kan markere en juridisk bindende markagrense. MDG ønsker å se på alle disse mulige løsningene for å ta vare på dette området.

LES OGSÅ: