Drammens Tidende skrev tirsdag om hvordan Drammen kommune hadde besluttet å koble fra de installerte kameraene til det var foretatt en politisk vurdering av veien videre.

Nå opplyser de involverte forbundene at de pauser pågående prosjekter med MyGame i en felles pressemelding.

– Idretten ønsker å være helt trygge på at strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser skjer innenfor trygge rammer. Vi vil nå gjøre grundige undersøkelser av ubesvarte spørsmål og risikoforhold, herunder det som er løftet fram i mediene den siste tiden, sier generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund.

Avgjørelsen er tatt etter samtaler mellom de involverte forbundene og partnerne fredag.

Det er Norges Håndballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Basketballforbund, Norges Fotballforbund som deltar i prosjektet.

I pressemeldingen heter det at det fram til nå har vært «ulike leverandører, lite koordinering og usikkerhet rundt håndteringen av personvern».

– Norsk ishockey har mange gode erfaringer med strømming av breddeidretten. Det er også viktig å ta inn i debatten de positive effektene som økt engasjement og sportslig utvikling gjennom nye digitale verktøy gir for bredden i norsk idrett. Vi erkjenner likevel at vi må ha et bedre faktagrunnlag, slik at vi kan være trygge på at strømming kan foregå i trygge rammer for de unge selv, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund.