Utvidelsen av strømsikringsordningen innebærer at primærprodusenter i jordbruket får en kompensa­sjon som dekker 80 prosent av utgiftene inntil et forbruk på 60 000 kWt per måned per foretak.

Bøndene får en månedlig utbetaling, og ordningen gjelder fra og med oktober og ut desember i år, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Primærprodusentene får med de siste forbedringene dekket en langt større andel av sine utgifter. Bedrifter som ikke omfattes av denne ordningen, vil kunne falle inn under de generelle ordningene for næringslivet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Statsråden understreker at de løsningene som nå er foreslått er målrettet, særlig mot grøntsektoren, som har høyt strømforbruk til blant annet kjøling og lagring.

Leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag sier strømstøtten er svært viktig for norsk matforsyning.

– Jeg er fornøyd med at ordningen til jordbruket blir styrket ved at taket for strømstøtten blir hevet. Når mange bønder har vurdert det som ulønnsomt å høste avlingene, vil dette avhjelpe, sier han.

Regjeringen la fredag fram en strømpakke som skal hjelpe næringslivet gjennom strømkrisen ved å garantere for lån, støtte energisparing og sørge for fastprisavtaler. Strømordningen vil treffe rundt 20.000 bedrifter og koster 3 milliarder kroner.