Det opplyser regjeringen onsdag.

Utenlandsstudenter som før studiene var bosatt i Norge, vil ofte fortsatt være folkeregistrert i Norge i studietiden. De anses da også som «bosatt i Norge» etter covid-19-forskriften.

Regjeringen presiserer nå at også studenter i andre nordiske land skal anses som bosatt i Norge etter karantenereglene – selv om de har registrert flytting fra Norge til studielandet og mistet folkeregistreringen i Norge.

De trenger derfor ikke oppholde seg på karantenehotell, men kan gjennomføre karantene på annet egnet karantenested.

– Karantenereglene skal ikke slå ulikt ut for norske studenter i og utenfor de nordiske landene på grunn av de spesielle reglene for Norden om hvor du skal være folkeregistrert. Nå presiserer vi at også norske studenter i Norden som vil komme hjem til jul, kan gjennomføre karantenen sin hjemme, ikke på karantenehotell, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Karanteneplikten gjelder fortsatt og nærkontakter må unngås, opplyser regjeringen.