Det har vært et enormt fokus på de høye strømprisene den siste tiden. Det ene forslaget etter det andre er blitt lansert for å avhjelpe situasjonen. Felles for alle disse er at det først og fremst dreier seg om forbruksdelen av strømregningen. Men strømregningen har også en del som handler om nettleien, som det er all grunn til å rette oppmerksomheten mot.

Fra 1. januar 2022 planlegger nemlig nettselskapene som eier strømkablene her i landet en dramatisk endring i systemet for nettleien som hver enkelt av oss betaler.

Enkelt sagt går det ut på at nettleien for en hel kalendermåned settes ut fra det høyeste strømforbruket du har i en klokketime når som helst i løpet av denne måneden.

I januar 2022 er det 744 timer. Selv om du bruker mye mindre strøm i 743 av timene, er det prisen for den ene timen med maks-forbruk som også blir prisen for alle de andre 743 timene.

Systemet kan tilsynelatende virke logisk, hvis hensikten er å få ned strømforbruket, men klokt er det ikke å innføre dette i dagens situasjon. Vi trenger ikke en slik økonomisk pisk for å bruke minst mulig strøm med de prisene som nå rår på forbruksdelen av strømregningen vår. Det er heller ingen tegn til fallende priser verken på kort eller lengre sikt, skal vi tro fagfolkene.

Det vi trenger er derfor et system som framstår som rettferdig, forutsigbart og økonomisk overkommelig for folk flest.

Strøm er en nødvendighetsvare i det norske samfunnet, en basistjeneste på linje med vann og avløp. Vi bor dessuten under kaldere himmelstrøk med lengre vinter enn land vi i dag eksporterer strøm til. Mange norske husholdninger sliter allerede i dag med skyhøye strømregninger, ikke minst barnefamilier og minstepensjonister. Mange bor også i boliger uten mulighet for annen oppvarming enn elektrisitet, ikke minst i byene. Med det nye systemet for nettleie vil mange av disse gå fra vondt til enda verre. Også for deler av næringslivet, som så vidt har kommet i gang igjen etter nedstengningen pga. koronaepidemien, vil strømutgiftene bli en tung byrde å bære. Ny usikkerhet rundt utviklingen i korona framover vil forverre dette ytterligere.

Senterpartiet i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker vil derfor på det sterkeste oppfordre myndighetene til å komme på banen. Siden det nye systemet skal innføres allerede1. januar bør regjeringen kontakte nettselskapene med sikte på i første omgang å få utsatt innføringen av det nye nettleiesystemet.

På lengre sikt bør det legges opp til en bred gjennomgang av hele dette saksfeltet . Siktemålet må være å utarbeide regler og retningslinjer som sikrer et fornuftig, rettferdig og forutsigbart prissystem, som er forståelig for den enkelte, og som samtidig ivaretar kravene til en ansvarlig forvaltning av våre naturressurser.

LES OGSÅ: