Innvandrerne opplever også diskriminering i boligmarkedet og når de søker jobb, viser en ny undersøkelse forskningsorganisasjonen Fafo har laget for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

– Det dreier seg ikke bare om direkte diskriminering, men også opplevelsen av å bli behandlet annerledes. Hvis du gjør en stor innsats for å bli integrert, men opplever manglende aksept og respekt kan det få konsekvenser for deltakelse, tillit og tilhørighet, sier Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn i en pressemelding.

Innvandrere fra Somalia oppgir oftest at de opplever diskriminering, mens polakker opplever minst diskriminering.

Samtidig oppgir 32 prosent av de spurte innvandrerne at de i løpet av det siste året har opplevd hatefulle ytringer. Også her er innvandrere fra Somalia og Polen på hver sin ende av skalaen.

Rapporten viser at innvandrere flest ser i relativt begrenset grad på seg selv som «norske», men de ser i større grad på barna sine som norske. Samtidig opplever mange at andre ser på både dem og på deres barn som langt mindre norske enn det de selv føler seg og opplever at deres barn er.

– Når foreldre opplever at deres barn føler seg norske, men ikke blir sett på som så norske av omgivelsene, kan opplevelsen av utenforskap være neste steg. Vi som samfunn må jobbe for at barn født og oppvokst i Norge ikke faller utenfor, sier Rieber-Mohn.