SISTE: Enigheten betyr minst 8,9 milliarder kroner til kommunene for å dekke inn tapte inntekter. Pakken inkluderer penger til nye byggeprosjekter.

– Vi bruker denne muligheten til å bygge hele Norge, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Etter nok en lang natt med forhandlinger ble partene enige om Norges tredje krisepakke kl. 0200. Den ble jekket kraftig opp fra regjeringens forslag.

Bakteppet til pakken er at godt over 300.000 nordmenn nå har søkt om dagpenger på Nav, og arbeidsledigheten er dermed godt over 10 prosent.

Kutter avgifter og bompenger

I pakken er det også store lettelser for norsk næringsliv og industri. Stortinget har gitt beskjed om å utsette innbetalingen av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen.

– Jeg har aldri før opplevd så mange henvendelser fra folk som er bekymret for egen økonomi og bedriftene deres, sa Sylvi Listhaug under pressekonferansen.

– Samtidig ber vi regjeringen innen påske gjeninnføre det tidligere fritaket for CO₂-avgift for ikke-kvotepliktig industri. Noe som industrien har etterspurt. Vi forbedrer også avskrivningsordningene for industrien og skipsfarten, sier finanspolitisk talskvinne Sylvi Listhaug (Frp).

Frp er også spesielt godt fornøyd med å ha fått inn kutt i bompenger i pakken. Nå skal den såkalte forskuddsbetalingen av autopass-ordningen på ferjer og bommer reduseres til en tredjedel av nåværende beløp.

– En lastebil eller vogntog betaler nå 27.100 kroner i forskudd, med denne endringen vil det bli rundt 9.000 kroner. Har du eksempelvis ti lastebiler så hjelper dette definitivt på likviditeten, sier Listhaug.

Alle politikerne understreker at det vil komme ytterligere krisepakker for norsk næringsliv og arbeidstakere.

Arbeiderpartiet er godt fornøyd med at det kommer penger til kurs og utdanning for arbeidstakere som er i permisjon.

– Vi har nå den høyeste arbeidsledigheten siden krigen, og vi vet at ledigheten går raskt opp og sakte ned. Derfor er det viktig at permitterte eller arbeidsledige får et bedre tilbud om å styrke mulighetene sine inn i arbeidslivet igjen. Vi øker midlene til kompetanse med totalt 400 mill. kroner. 250 mill. kr av dette går til fylkeskommunene, sier partileder Jonas Gahr Støre (Ap).

Milliarder til kommunene

Permitterte vil få tilbud om bedriftsintern opplæring, ifølge Støre. Investeringer i fangst og lagring av CO₂ skal dessuten fremskyndes.

Ifølge TV 2 vil kommunene få 5 milliarder kroner i ekstrabevilgning for å håndtere koronakrisen.

– Kommunene må få mer penger nå, og få trygghet på at det kommer mer i det reviderte budsjettet, sa Støre til NRK.

Han skrøt av samarbeidet med de andre opposisjonspartiene.

– Opposisjonen har snakket godt sammen og møtt regjeringen på en konstruktiv måte. De har også møtt opposisjonen, sa han.

– Tar studentene på alvor

Den siste uken har det vært heftig debatt om hjelp til studenter. Regjeringen foreslo at denne hjelpen skulle være lån. I løpet av Stortingets forhandlinger er de blitt enig om en ekstra milliard til studentene. Dette skal gå til at 35 prosent av lånet studenter får for bortfall av arbeidsinntekt kan omgjøres til stipend.

Leder i Norsk studentorganisasjon Marte Øien sier til Nettavisen at denne kriseløsningen er et godt steg i riktig retning.

– Dersom lekkasjene stemmer er dette et tydelig signal om at Stortinget tar studentenes situasjon på alvor. Nå er vi spent på å se detaljene i pakken, sier Øien til Nettavisen.

Jekker opp

I likhet med de forrige krisepakkene har Stortinget ønsket å gjøre krisepakkene større enn regjeringen. Ifølge NTB skal følgende være inkludert i pakken:

Kommunene får fem milliarder kroner ekstra for å få i gang aktiviteten i økonomien igjen etter krisen. I tillegg får kommunene enda mer forpliktende formuleringer om at de skal få dekket sine ekstrautgifter i forbindelse med koronakrisen, blant annet sviktende skatteinngang og til å opprettholde kollektivtilbud. Investeringer i fangst og lagring av CO₂ fremskyndes og skal komme senest i statsbudsjettet for 2021. Lavmomssatsen reduseres ytterligere fra 7 til 6 prosent ut oktober. Én milliard ekstra til studentene, ved å gjøre om ekstralån til stipend mot dokumentert inntektsbortfall. Permitterte vil få tilbud om bedriftsintern opplæring. 500 millioner kroner mer til bostøtte, slik at flere kan søke. Mer penger til industrien, samt til rassikring og vedlikehold av veier.

Snakker videre om bedrifter

Krisepakken Sanner la fram, handlet først og fremst om støtte til kriserammede bedrifter. Det er bred tilslutning i Stortinget til prinsippet om å gi de hardest rammede bedriftene en form for kontantstøtte.

Sanner anslo mandag i et brev til Stortinget at kontantstøtten til bedriftene vil koste 50 milliarder kroner fram til slutten av mai.

Som NTB meldte mandag, er imidlertid ikke alle detaljene i bedriftspakken klare. Årsaken er at partene i arbeidslivet drøfter innretningen på tiltakene utover denne uken fram mot fredag, da proposisjonen skal legges fram.

Før forhandlingene var sluttført, anslo regjeringen at budsjettbalansen i år svekkes med 196 milliarder kroner som følge av de ekstraordinære koronatiltakene.

Sanner mener mye av diskusjonen mellom regjeringspartiene og opposisjonen har handlet om når, og ikke om, nye bevilgninger blant annet til kommunene skulle komme. Han ville ha dette inn i revidert budsjett i mai.

– Tiltakene som har vært fremme nå, er det bred enighet om. Det har mer vært et spørsmål om når er det disse midlene skal komme, sa han til NRK.