Heidi Kristin Ringstad, prosjktleder, Lier kommune
Heidi Strand Berg

Overgangen fra privat næringsliv til kommunen ble ikke som Heidi Kristin (43) hadde trodd

– Jeg hadde sett for meg lite stress og kortere arbeidsdager.
Publisert