Det vil ikke komme som noen bombe om Hurdalserklæringen inneholder en eller annen formulering om at Viken skal oppløses når den legges frem onsdag.

Det er ikke om, men hvordan det skal gjøres som er konflikten mellom Ap og Sp.

Den store dragkampen har vært om storfylket nærmest skal tvangsoppløses gjennom et Stortingsvedtak, slik Senterpartiet vil, eller om Viken skal få oppløse seg selv, slik Ap har ønsket.

Gjennom hele valgkampen i Buskerud harPer Olaf Lundteigen (Sp) raslet med sitt ultimatum: Det blir ingen Sp-Ap-regjering hvis ikke Viken blir oppløst. Aps Masud Gharahkhani har gjentatte ganger referert til sin partileder Jonas Gahr Støres mantra: «Hvis Viken vil oppløse Viken, så blir Viken oppløst». Dette er også i tråd med SVs syn på saken, som regjeringen vil være avhengig av for å sikre flertall på Stortinget.

Mandag ettermiddag skrev VG Ap og Sp gir grønt lys for oppløsning av Viken, men at nåværende fylkesting, etter en grundig prosess, selv må vedta å søke om oppløsning.

Ergo kan det se ut til at Ap har fått viljen sin. Selv om det er høyst usikkert, er det er i så fall det klokeste utfallet når man først skal begi seg ut på en storstilt reverseringsprosess som ingen helt ser konsekvensene av.

I Viken fylkesting orienterte nylig fylkesråd Tonje Brenna (Ap) om hvordan oppløsningen av Viken skal foregå, med mål om å legge frem en sak i februar neste år, at fylkestingsvalget i 2023 skal skje i de ny-gamle fylkene, og at selve snorklippingen skjer 1. januar 2024.

Det skulle bare mangle om ikke en av de største offentlige reformene her til lands skal utredes og planlegges grundig når den nå – etter bare to års virke – skal reverseres.

Ifølge Inndelingsloven, som regulerer oppdeling og sammenslåing av kommuner og fylker, kan både Stortinget og fylkene ta initiativ til både fusjoner og fisjoner. Men noe av problemet med Viken var at sammenslåingen nettopp ble et symbol på hvordan staten trer reformer nedover hodene på folk, uten at de blir hørt.

Da vil det se enda merkeligere ut om staten skal dytte på innbyggere og ansatte enda en ny stor omstillingsprosess, kanskje bare med et minimum av utredningsgrunnlag og medvirkning. I tillegg kommer de menneskelige omkostningene, og ringvirkningene for statsforvalterembetet (tidligere Fylkesmannen) og en rekke organisasjoner, deriblant LO, NHO og idretten. Alle disse har tilpasset seg den nye regionen og kommer trolig til å rasle kraftig med sablene hvis de må splittes opp igjen.

Nå må alt tegnes på nytt. Ikke minst fylkesgrensene i Buskerud. Røyken og Hurum har forsvunnet til Asker, som høyst sannsynlig blir værende i Akershus. Dessuten må Lunner og Jevnakers tilhørighet avklares. Andre har advart mot at kommuner i randsonen, som Lier, kan finne på å søke seg til Akershus.

Det beste hadde vært å benytte anledningen til å tegne regionene rundt Oslo på nytt, kanskje dele fylket i et Øst- og Vest-Viken, slik mange har foreslått. Sjansen for at det skjer er nok liten, men kanskje åpnes mulighetene jo lengre utredningsprosessen blir.

Det store spørsmålet foran fremlegging av regjeringserklæringen på onsdag, er hva Senterpartiet har fått igjen for å ha spilt skyhøyt om Viken. Og selv om det ikke blir noen hasteoppløsning av Viken, så kan Sp uansett kommunisere oppløsningen som en vinnersak, selv om det skulle skje på Aps premisser.

Ap har på sin side mest å tape hvis Sp får viljen sin. De vil sitte med hovedansvaret for en tvangsoppløsning som flere av ansatteorganisasjonene er imot, og trolig sitte igjen med hele regningen for prosessen. Det passer dårlig for et parti som ikke har tradisjon for å snu om på reformer som er satt ut i live.

Selv frykter nok de mest innbitte forkjemperne i Sp for at en langvarig utredningsprosess skal bidra til at opinionen snur. At folk flest vil konkludere med at selv om Viken var dumt, så er en snuoperasjon enda dummere. Eller at Viken i løpet av utredningsprosessen ombestemmer seg, og ikke vil oppløse Viken. Vedum og co. vil heller ikke være fornøyd dersom Viken ender opp med å bli kuttet i to eller delt inn på andre måter.

Dersom Viken nå skal oppløses slik Ap vil, at Viken oppløser Viken, så sendes også regningen for det hele til Viken. Eller skattebetalerne, som vi også kalles. Vi slipper å punge ut for et nytt fylkeshus i Sandvika, men et nytt Buskerud vil også koste. Både blod, svette og tårer. Lykke til!

LES OGSÅ:

Les også

Hvem blir begeistret av dette?

Les også

Bye Bye Viken. Men er det virkelig dette skattepenga våre skal gå til?