«Ny rektor, nye regler! Sånn er det bare!»

Slik lød avslaget to frivillige organisasjoner mottok fra en skole i Drammen etter sju og ti års utlånsforhold. Plutselig kunne de aktuelle frivillige ikke få låne klasserom. De hadde heller ikke fått noe forvarsel slik at de kunne planlegge og eventuelt se etter andre lokaler i god tid. Slik skal det ikke være.

De frivillige skal kunne låne skolelokaler, inkludert klasserom, når disse ikke brukes til skolenes kjernevirksomhet. Derfor skal det være mulig for de frivillige å låne klasserom på ettermiddager og i helger. I 2014 vedtok Drammen bystyre «Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform» som stadfestet nettopp dette. Bakgrunnen var at Drammen kommune ønsket et konstruktivt, produktivt og lite byråkratisk samarbeid med de frivillige.

Blant tiltakene som ble foreslått skulle Drammen kommune stille skolelokaler gratis til rådighet for frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet. Dette skulle bare mangle. Skolene i Drammen skal jo være aktivitetssentre for sitt nærmiljø.

Den frivillige sektoren spiller en svært viktig rolle i det norske samfunnet. Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142.000 årsverk, i følge Frivillighet Norge. Frivillig-sektorens bidrag til kultur, idrett, mangfold og integrering er av stor samfunnsmessig verdi. Tilgangen til rimelige eller gratis lokaler er svært viktig for de frivillige organisasjonene.

Integrerings- og fattigdomsutvalget skrev i sin rapport at «Tiltaket er viktig i et levekårsperspektiv, fordi leie/drift av lokaler kan være en stor barriere/utgift for frivillige lag og foreninger, og kan gjøre medlemskontingent eller egenandel for å delta høyere enn nødvendig

Mens enkelte skolelokaler,som gymsaler, har vært tilgjengelige for utlån gjennom en digital bookingtjeneste for skolelokaler, har det vært utfordrende for de frivillige å låne klasserom som ikke er tilgjengelig i den digitale bookingtjenesten. De frivillige opplever det vanskeligere, mer byråkratisk og mindre transparent å låne klasserom over telefon eller per e-post enn gjennom den digitale løsningen.

De frivillige opplever det utfordrede å låne klasserom i Drammen. De enkelte grunnskolene i Drammen låner ut ingen eller for få klasserom, og tilgjengeligheten kan variere fra kommunedel til kommunedel. De frivillige opplever at de er avhengig av den enkelte skolens «velvilje» for å kunne låne klasserom. Per i dag har Drammen kommune ingen oversikt over tilgjengelige klasserom til utlån per kommunedel.

Derfor er det viktig at kommunen legger til rette for utlån av alle skolelokaler, inkludert klasserom, til de frivillige på en transparent måte. Tilgjengelighet av klasserom må også bli bedre i alle kommunedeler i Drammen, og utlån skal fortsatt være gratis uten noen form av skjulte kostnader.

I tillegg må utlån av skolelokaler skje gjennom en transparent elektronisk bookingløsning hvor godkjenningsansvaret ligger sentralt for å sikre konsistent likebehandling av alle frivillige organisasjoner i hele kommunen. Dette er for å sikre at de frivillige får samme behandling uansett hvilken skole de søker lokaler hos og slipper å få svaret «Ny rektor, nye regler! Sånn er det bare!»

LES OGSÅ: