Gå til sidens hovedinnhold

Nye Drammen sykehus – strålebehandling eller vei?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venner av Drammen sykehus ser med bekymring på at den planlagte avdelingen for strålebehandlingen ved nye Drammen sykehus står i fare, med den betydning det vil ha for mange kreftpasienter.

Dette fremkommer i en artikkel i Drammens Tidende 8. mai. Årsaken er bortfallet av strålebehandlingsmidler til veiforbindelse til sykehuset og helseparken.

Det er utdypet i kronikk av Kristin Ørmen Johnsen i Drammens Tidende 13. maI ..

I et innlegg av Drammens ordfører Monica Myrvold Berg i Drammens Tidende 15. mai, synes det å fremkomme at kommunen forsøker å overføre sitt ansvar til andre. Dette er ytterligere belyst i en artikkel i Drammens Tidende 2. juni.

Bygging av nye Drammen sykehus på Brakerøya ble som kjent vedtatt av styret i Vestre Viken i januar 2019, fulgt opp av tilsvarende vedtak av Helse Sør-Øst i mars 2019.. Kostnadsrammen for sykehuset var satt til 9.966 mil kr. I tillegg kom blant annet vei fram til sykehuset og helseparken, slik at de samlede kostnadene var stipulert til 291 mil kr mer.

Differansen skulle dekkes blant annet ved midler fra Buskerudbypakke 2 til veiforbindelse, samt å dele utgifter til infrastruktur med Drammen helsepark.

Da politikere i daværende Nedre Eiker og Drammen før kommunevalget gikk bort fra Buskerudbypakke 2, var en av konsekvensene at grunnlaget for å dekke utgiftene til veiforbindelsen til det nye sykehuset falt bort. Spørsmålet nå er om dette må dekkes ved å redusere utbyggingen av sykehuset og droppe et viktig behandlingstilbud. Det kan gå ut over den planlagte enheten for strålebehandling.

Venner av Drammen sykehus finner det meget beklagelig hvis dette behandlingstilbudet til kreftpasienter ikke kan inngå i det nye sykehuset, som planlagt.

Det var i Drammen man brøt med en av forutsetningene for vedtakene om bygging av nye Drammen sykehus. Det må forventes at kommunen tar konsekvensene av det og ser et spesielt ansvar for å finne løsning som kompenserer for bortfallet av de midlene som var en av forutsetningene for at vi skulle får et nytt moderne sykehus.

Kommentarer til denne saken