Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gjort en helhetlig gjennomgang av de regionale tiltaksnivåene, og foreslår noen mindre justeringer. Denne anbefalingen har regjeringen har fulgt, opplyser regjeringen fredag formiddag.

Drammen er under tiltaksnivå 5B (høyt tiltaksnivå).

Regjeringen besluttet følgende endringer som vil gjelde fra og med mandag 3. mai:

Felles for alle de tre tiltaksnivåene A, B og C:

  • Voksenopplæringen, inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, blir ikke lenger regulert i tiltaksnivåene. Det blir dermed opp til kommunene selv å bestemme hvilke tiltak som skal gjelde.
  • Bruk av visir kan ikke lenger benyttes av ansatte som et alternativ til munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde avstand til besøkende. Dette fordi effekten av visir ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Tiltaksnivå B:

  • Ordinær undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler tillates i mindre grupper på inntil 10 personer.
  • Midlertidige utendørsmarkeder kan holde åpent.
  • Antall personer som kan være til stede ved begravelser, bisettelser og seremoni ved grav begrenses til maksimalt 50 personer. Denne endringen trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 10. mai.

Drammen har allerede en lokal forskrift som regulerer antall deltakere i en begravelse. I den lokale forskriften er det bestemt at man kan ha maks 50 personer til stede. Med andre ord blir nasjonalt tiltaksnivå B det samme som den lokale forskriften i Drammen er nå.