Gå til sidens hovedinnhold

Nye og smarte løsninger kan spare samfunnet for enorme summer. Sitter du med en god idé, se her

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regionalt Forskningsfond (RFF) i Viken vil gjerne bidra til at du kommer i gang med ditt framtidsprosjekt, og dyktige veiledere i Viken fylkeskommune sitter klare til å hjelpe deg med søknadsprosessen. Sitter du med en god idé du gjerne vil teste ut, så er det mulig å søke om støtte i 2020, men da må du være rask for søknadsfristen er allerede 1. november.

Viken skal være en region med grønn vekst. For Venstre er det viktig at ikke all forskning foregår i de store forsknings- og utviklingsinstitusjonene. Vi vil inspirere bedrifter og det offentlige til å satse mer på egen forskning og utvikling, både gjennom økonomiske bevilgninger og ved å legge til rette for utveksling og anerkjennelse av private aktørers forskning. Viken har flere forskningsinstitusjoner, som NMBU, USN, NIBIO, NOFIMA og mange flere. Prosjektet må være knyttet til en forskningsaktør, men den kan også være utenfor Viken.

Forskning og innovasjon kan bidra til økt verdiskaping i hele Viken og legge til rette for at framtidens kompetansebedrifter og vekstkommuner gjerne kan ligge et stykke fra hovedstaden. RFF i Viken har som mål å fremme forskningsdrevet innovasjon og utvikling i næringsliv og offentlig sektor i hele Viken, og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene vi står overfor. RFF er delt inn i regionale kvalifiseringsprosjekter og hovedprosjekter.

Ordningen med kvalifiseringsprosjekter (ramme kr 250.000-500.000) sørger for at gode ideer testes ut før man setter i gang med hovedprosjektet. I 2019 fikk f.eks. Grønn næringskompetanse AS i Drammen støtte til sitt kvalifiseringsprosjekt SeedBox – identifisering av prosesser og metoder til utvikling av en løsning for konservering og samlagsring av frø og data. Lifetools AS i Kongsberg fikk støtte til uttesting av maskinlæringsbasert tolkning av ikkeverbal kommunikasjon fra mennesker med sterkt nedsatt funksjonsevne. Og Moss kommune, i samarbeid med NIBIO, fikk støtte til å teste ut miljøvennlig bruk av tre for brygger og kaianlegg. Målet var å finne den rette behandlingen for trevirke som hindrer at treet ødelegges av saltvann og småkryp.

Kvalifiseringsprosjektene kan peke mot et hovedprosjekt med målsetting om å løse noen av de regionale samfunnsutfordringene vi har i Viken. Nye og smarte løsninger kan spare samfunnet for enorme summer og det å understøtte nye løsninger med forskning gjør at vi kan rulle ut de nye prosjektene i kontrollerte former med kjent resultat. Vi skal vite hva vi gjør. De prioriterte områdene i 2020 befinner seg innenfor teknologi, utdanning og kompetanse, livsvitenskap, velferd, kultur og samfunn, landbasert mat, miljø og bioressurser. Hovedprosjekt kan søkes allerede 18. november. Se www.regionaleforskningsfond.no/viken/

RFF Viken ser framover. Sirkulær økonomi må til for å oppfylle Parisavtalen. Viken er logistikkfylket fremfor noen. Viken kan gjøre store grep for å bli mer sirkulære. Natur- og ressursforvaltning er avgjørende i en folkerik region. Klimaendringene med mer ekstremvær og økt påkjenning på infrastruktur vil for eksempel kreve utstrakt flomsikring med påfølgende redusert risiko for materielle skader og endrede bosetningsmønstre. God steds- og samfunnsutvikling skapes gjennom samarbeid, felles identitet, deltakelse, inkludering og framtidstro.

Venstre vil fortsette å styrke virkemidlene for regional innovasjon og samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet, og regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2021 satt av nærmere 200 millioner kroner til regionale forskningsfond i hele Norge. Dette vil komme bedrifter og virksomheter i Viken til gode.

RFF Viken er et av de strategiske virkemidlene fylkeskommunen har. Med litt egeninnsats kan din virksomhet få støtte til forundersøkelser, industriell forskning eller eksperimentell forskning. Vi tror RFF vil bidra til å øke forskningsviljen og samtidig senke risikoen for den enkelte bedrift og kommune. Er det noe Viken skal bidra med i tiden framover, så er det å skape nye arbeidsplasser i hele fylket.

Nå gjenstår det bare at du og din virksomhet tar kontakt med Viken fylkeskommune og blir med på reisen videre over i det grønne skiftet.

Les også

Skal bruke en million på å reparere natur: Dette er prosjektene

Les også

Vi i posisjonen gjør Drammen grønnere

Les også

Slik argumenterte Ap-nestoren: – Jeg gikk på den «såkalte myra» uten å bli våt på beina

Kommentarer til denne saken