Først vil vi få si at vi er utrolig glad for at det nå bygges et stort og moderne sykehus på Brakerøya. Etter en ørkenvandring i mange tiår er byggearbeidene godt i gang.

Etter å ha lest Masud Gharahkhanis (Ap) svært så høylytte bemerkninger om redningshelikoptrene SAR Queen i Drammens Tidende lurer vi imidlertid på hva Gharahkhani ønsker å oppnå. Fristelsen blir også for stor til å minne Aps representant om at de aldri maktet å få på plass et nytt sykehus på Gullaug.

Det er intet annet enn godt nytt for forulykkede at vi nå setter i drift nye og moderne redningshelikoptre, SAR Queen-helikoptrene.

Ironisk nok klarer altså Masud Gharahkhani å så tvil om beredskapen i samfunnet etter at det investeres flere titalls milliarder i både nytt (nye) sykehus og redningshelikoptre.

Vesentlig fakta som er viktig å få fram er at det er helikoptre i luftambulansetjenesten som frakter pasienter i de aller fleste tilfellene. Det er disse som i utgangspunktet skal lande ved vårt nye, moderne sykehus med egen landingsplass på Brakerøya.

Videre vil Ullevål og Rikshospitalet ha regional og nasjonal akuttberedskap, og disse sykehusene skal oppgraderes til å ta imot de særskilte SAR Queen-helikoptrene.

Med disse spesielle helikoptrene har altså redningstjenesten i Norge fått et betydelig løft, både over hav og land – og det bidrar til å styrke vår samlede beredskap.

SAR Queen har bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-helikoptre, og kan komme til unnsetning betydelig raskere. Det er også helt egne traumestasjoner om bord for å kunne behandle skadde personer.

Vurdering av behov og løsninger for landingsplassene for redningshelikoptrene pågår i departementet. Vi er helt sikre på at det også gjøres konkrete og svært nøye vurderinger av om vårt moderne sykehus på Brakerøya skal kunne ta imot disse spesielle redningshelikoptrene med en helt egen landingsplass, i tillegg til landingsplass for luftambulansen, eller om disse pasientene da heller bør fraktes i SAR Queen til traumesykehus i Oslo med nasjonal akuttberedskap. I denne sammenheng vil Drammen og Oslo måtte regnes som nærmeste nabo til hverandre.

Nytt sykehus, luftambulansetjenesten og de nye redningshelikoptrene vil derfor – utvilsomt – bidra til å styrke muligheten og evnen til å kunne redde liv og helse i vårt område.