Gå til sidens hovedinnhold

Nye regler rundt sykdom og egenmelding

Artikkelen er over 2 år gammel

Har du blitt syk, og orker ikke gå på jobb? Her får du svar på det du trenger å vite om bruk av egenmeldingsdager.

Alle kan bli syke når som helst hele året, men på vinteren er du spesielt utsatt for smitte. Er du i arbeid, kan det være nødvendig å ta seg fri et par dager for å bli frisk.

Du har imidlertid ikke lov til å ta sykedager helt på egne premisser.

– Som hovedregel kan du i løpet av tolv måneders arbeid bruke egenmeldingsdager i fire perioder, men maks tre dager av gangen, forteller Elin Spjelkavik, direktør for juridiske tjenester i Hovedorganisasjonen Virke til Nettavisen.

Du må ha vært ansatt i en bedrift i to måneder før du kan benytte deg av denne ordningen, men arbeidsgivere har rett til å gi arbeidstakerne sine lov til å bruke egenmelding tidligere, for eksempel etter fire uker.

– Du må være arbeidsufør på grunn av egen sykdom eller skade for å ta ut egenmelding, sier Bjørn Erstad, kontorsjef for sykefraværskontoret i NAV.

Flere dager i IA-bedrift

Det du kanskje ikke visste, er at om du bruker én dag så betyr ikke det at du har 11 dager til gode.

– Er du syk bare én enkelt dag, har du brukt opp én av de fire periodene du har krav på, forteller Spjelkavik.

Er selskapet du jobber i en IA-bedrift (se faktaboks), trenger du ikke forholde deg til disse periodene. Da får du både flere dager og kan bruke dem som enkeltdager.

«Jobber du i en IA-virksomhet, kan du bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager. Egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er ikke begrensning i antall ganger retten til egenmelding kan benyttes», skriver NAV på sine nettsider.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

Fakta

IA-bedrift

  • En bedrift som har signert IA-avtalen, som er en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Regjeringen og partene i arbeidslivet arbeider for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.
  • I underkant av 30 prosent av norske virksomheter var IA-bedrifter i juni 2017, og dette er primært store virksomheter.
  • 58,5 prosent av alle ansatte i Norge var en del av en IA-bedrift per juni 2017.

Kilde: Regjeringen.no og organisasjonen Virke

 

Ny regel: Mulig begrensning for IA-bedrifter

På Helsedirektoratet sine sider står det imidlertid påpekt at det også er begrensning på hvor mange dager du kan ta fri sammenhengende: «Egenmelding i IA-virksomhet kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle.»

Like før jul 2018 ble imidlertid IA-avtalen revidert.

I den nye avtalen oppfordres IA-bedriftene til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding, men arbeidsgivere kan velge å gå bort fra dette.

– Det må drøftes med de tillitsvalgte i bedriften dersom arbeidsgiver ikke ønsker å videreføre ordningen, sier Spjelkavik.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

Fakta

Den nye IA-avtalen

  • Trådte i kraft 1. januar 2019
  • Gir alle virksomheter mulighet til å tegne en IA-avtale
  • Tilpasset små og mellomstore virksomheter, og gjør det enklere å følge opp sykemeldte
  • Åpner for diskusjoner rundt sykelønnsordningen. Den peker på muligheten til å se på legenes sykemeldingspraksis. Nå vil det bli enklere for arbeidsgiver og arbeidstaker på den enkelte arbeidsplass å bidra til å nå målsetningen om reduksjon i fravær og frafall ved at alle får tilgang til de ulike virkemidlene.
  • Gir langt flere norske virksomheter muligheten til å benytte seg av virkemidler for å hjelpe og holde ansatte i arbeid

Kilde: Organisasjonen Virke

 

Egenmelding etter helg, ferie og sykemelding

Ikke bare er det regler for hvor mange dager på rad du kan benytte deg av ordningen, det er også noen restriksjoner på hvordan den kan brukes.

– Er du syk en fredag og er fortsatt syk mandag, må du ha sykemelding fra mandag. Det skyldes at lørdag og søndag regnes med i de dagene du kan være syk i én periode med egenmelding, forklarer Spjelkavik.

Det er ingen restriksjoner mot å bruke egenmelding etter ferien din, da det ikke regnes som et avbrudd på arbeidsforholdet. Etter sykemelding er det imidlertid noen restriksjoner.

– Har du vært langtidssykmeldt og arbeidsgiver har betalt sykepenger i en hel såkalt arbeidsgiverperiode, som er på 16 dager, er du utenfor arbeidsgiverperioden. Da må du jobbe i full stilling i 16 dager før du kan ta ut egenmelding igjen, sier hun.

Kommentarer til denne saken