Gå til sidens hovedinnhold

Anmelder tømmerhogst

Artikkelen er over 6 år gammel

Nortømmer anmeldes til politiet for ulovlig hogst av skog i Krødsherad. Det handler om en sjelden lavart.

KRØDSHERAD: Det er sjelden skog med utrydningstruet båndlav som står i fokus i saken. Hogsten bryter i følge anmelder World Wide Fund for Nature (WWF) med både skogloven og naturmangfoldloven.

WWF mener Nortømmer bør straffes for forholdet, og saken er nå politianmeldt.

- Dette er tiårets verste hogst, mener Trude Myhre, skogsbiolog i WWF.

LES OGSÅ: Skjeggestadbrua rives

Skulle filme

Da WWF og NRK skulle filme den svært sjeldne laven båndlav som bare vokser på grantrær i et lite sumpskogsområde som heter Storebølingen ved Norefjell i Krødsherad kommune, var skogen laven vokser i hugget ned. Oppdagelsene ble gjort i september, og området er omtrent 155 dekar stort.

Filmingen ble gjort til NRKs Ut i naturen som ble sendt 27. januar i år.

LES OGSÅ: Ulovlig drift i årevis kan gi millionbot

Beklager hogst

- Vi har fulgt gjeldende rutiner, og sjekket i databaser da vi planla hogsten. Der fant vi ingenting om lavarten det er snakk om. Hadde vi gjort det, og visst at det dreide seg om denne type verdier, hadde vi ikke hogd. Vi beklager det hele, sier skogsjef Erling Bergsaker i Norskog, som eier Nortømmer.

- Denne laven er så sjelden at den er oppført som kritisk truet på den norske rødlista over utrydningstruede arter. Båndlav finnes kun i dette ene området i hele landet, og dette er eneste forekomst nord for Alpene. I resten av Europa er den utrydningstruet, opplyser WWF.

- Her burde alarmklokkene hos Nortømmer ha ringt og skogen fått stå i fred. Her har de ikke gjort den lovpålagte jobben med å sjekke for miljøverdier før hogst, hevder Myhre.

Vernet 2,6 prosent

- Inntil miljøminister Tine Sundtoft klarer å øke skogvernbudsjettet og verne de siste norske gammelskogene, må hun sørge for at disse får stå i fred. I 2003 lovet daværende miljøvernminister Børge Brende (H) at ingen verneverdige gammelskoger skulle ødelegges. Nå er det på høy tid at Høyre børster støv av dette gamle skogløftet og sikrer de siste restene av norsk gammelskog, sier Myhre.

Norge har i utgangspunktet en vakker og variert skognatur, med sjeldne arter og naturtyper. Men det er lite igjen av den opprinnelige skognaturen, særlig fordi skogbruket har omformet mye av skogene våre og trærne hogges lenge før de blir gamle, skriver WWF.

Femti prosent av de utrydningstruede artene i Norge lever i skog, og mange av dem er i ferd med å forsvinne nettopp fordi de er avhengige av gamle og døde trær. Likevel har Norge kun vernet 2,6 prosent av den produktive skogen.

- Hogststopp

- Det haster med å redde det lille som er igjen av gammelskogen før det er for sent. Norge er forpliktet til å verne minimum ti prosent av skogen innen 2020 for å bevare naturmangfoldet og oppfylle internasjonale forpliktelser, sier Myhre.

- Det var helt tilfeldig at vi kom over hogsten i Krødsherad. Vi mistenker at dette kun er toppen av et isfjell. WWF savner meldeplikt på all hogst og hogststopp i skogområder som er aktuelle for vern, sier Myhre.

LES OGSÅ: Grunneier hevder han er uskyldig

Kommentarer til denne saken