[Nettavisen]  Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Du får stønad etter reglene som gjelder i det landet du oppholder deg i. Du betaler samme egenandel som lokalbefolkningen betaler.

Den offentlig legehjelpen i EU/EØS og Sveits skåner deg fra de store økonomiske katastrofene. Det er tross alt sykehusutgifter som kan gi de største utleggene på ferie.

Du får dekket legeutgiftene, fratrukket egenandel, selv om du har glemt helsetrygdekortet, men da må du legge ut for betalingen først, og deretter få refundert utleggene når du kommer hjem. Søknad sendes da til Helse Norge.

Kan du derfor vurdere droppe reiseforsikringen? Svaret er tja, men helst ikke. Dropper du reiseforsikringen, er du likevel uten dekning på følgende områder: Tyveri av eiendeler, hjemtransport og eventuell tilkalling av familien. Reiseforsikring er heller ikke særlig dyr forsikring.

Utenfor EU/EØS og Sveits bør du under alle omstendigheter ha reiseforsikring. Langvarig opphold på sykehus kan gi millionregning!

LES OGSÅ: Trude Mostues kattetips før ferien

Reiseforsikring bør du altså ha på europaferien til tross for helsetrygdekortet, er Smarte Pengers råd. Spørsmålet er da om du i det hele tatt behøver helsetrygdekortet? Ordner reiseforsikringen opp i alt?

Svaret er ja. Med noen få unntak. Slik er fremgangsmåten når du behøver legehjelp:

Private sykehus/lege: Du viser reiseforsikringsbeviset og legen/sykehuset tar seg av forsikringsoppgjøret. Du behøver ikke legge ut for en krone. Reiseforsikringen har ingen egenandel på helsetjenester. Helsetrygdekortet skal ikke vises fram da det kun er relevant ved offentlige helsetjenester.

Offentlig sykehus/lege, hovedregel: I de aller fleste tilfeller behøver du bare å vise fram reiseforsikringsbeviset og legen/sykehuset tar seg av oppgjøret. Du behøver ikke legge ut for en krone. Reiseforsikringen har ingen egenandel på helsetjenester. 

Offentlig sykehus/lege, noen unntak: Noen offentlige sykehus i Europa krever at du har med deg helsetrygdekortet når du innlegges på sykehuset, selv om du framlegger gyldig reiseforsikringsbevis. Det kan også hende at enkelte krever deg for egenandelen.

Og dersom du har glemt helsetrygdekortet kan det hende at enkelte krever deg for den fulle prisen. I begge tilfeller må du regne med å legge ut for den fulle prisen for den offentlige behandlingen.

Når du kommer hjem, sender du kvittering for den fulle utgiften til ditt forsikringsselskap. Forsikringsselskapet tar seg av oppgjøret. Men de aller fleste vil oppleve at man kun behøver å vise reiseforsikringsbeviset og slipper da å legge ut en krone.

LES OGSÅ: Gir blaffen i skolens ferieregler

Sykehusstandarden er gjennomgående bra i Europa.

- På flere steder er private tilbud det beste, men ved svært alvorlige sykdoms- eller skadetilfeller kan det være en høyere medisinsk standard på offentlige sykehus, for eksempel dersom det er et universitetssykehus på stedet, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

Det finnes også en app med informasjon om helsetrygdkortet og nødvendig helsehjelp i Europa. Det er Europakommisjonen som har laget den nye applikasjonen for smarttelefoner og lesebrett. Den finnes på 25 språk, deriblant norsk, med informasjon om 27 land, inkludert Norge.

Du kan ikke laste ned helsetrygdkortet via appen. Den gir deg grunnleggende informasjon om hva slags helsehjelp du kan få med Europeisk helsetrygdkort og hvem du skal kontakte når du trenger nødvendig helsehjelp i det landet du oppholder deg i. Appen finner du i «App Store», «Play butikk» eller «Windows Marketplace» ved å skrive inn «European Health Insurance Card».

Bestille helsetrygdekortet

Du kan bestille kortet på nettet ved å logge inn med for eksempel BankID, eller ringe 800 43 573.

Kortet gjelder i tre år.

Kortet er gratis. I en husstand skal alle barn under 25 år ha eget kort. Har du for eksempel en familie på fire, må hver enkelt ha sitt eget kort. I Norden trenger du ikke å ha med kortet. Der har du rett til legehjelp uansett.