Lave renter og høy sysselsetting gjør at den voldsomme veksten i boligprisene vil fortsette, tror eksperter.

Eiendom Norges ferske prisstatistikk fra mai viste at boligprisene s pesielt på Østlandet når nye høyder. Det skjer til tross for den svake økonomiske utviklingen i Norge de siste to årene.

Nettavisen har sett nærmere på boligprisveksten for landets største byer siden prisbunnen som oppsto i desember 2008 (midt under finanskrisen).

I Oslo og Drammen er boligprisene tilnærmet doblet på de åtte årene som er gått. Snittprisen for en bolig i Oslo har økt med 91,5 prosent og i Drammen med hele 94,16 prosent.

Som vi ser av tallene har prisene i Bergen, Trondheim og Stavanger økt i samme tidsrom med henholdsvis 78 prosent, 86,4 prosent og 45 prosent.

- Ikke gunstig

– Dette er ikke en gunstig utvikling, verken for boligmarkedet eller stabiliteten i norsk økonomi, sier sjeføkonom ved Samfunnsøkonomisk analyse Roger Bjørnstad til NTB.

Han konstaterer at boligkjøp må finansieres med gjeld når prisene stiger raskere enn lønnsveksten. Det har de gjort lenge, og for tiden er det nærmest gratis å låne penger.

– Husholdningene synes det er ganske trygt og godt. De ser for seg at prisveksten fortsetter, og uansett sitter de med relativt billige lån som de lett kan betjene, sier Bjørnstad .

Ikke uproblematisk vekst

Priseveksten gjør det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme inn på markedet, forsterker sosiale forskjeller og kan i verste fall kan true stabiliteten i økonomien, advarer sjeføkonomen.

Internasjonale miljøer har i en årrekke advart mot at en boligboble kan være under oppseiling i Norge. Et bratt boligprisfall kan føre til at folk slutter å bruke penger og i verste fall ikke klarer å betjene gjelden sin.

– Et krakk i boligmarkedet vil ha relativt dramatiske konsekvenser for norsk økonomi, fordi vi over så mange år har bygd opp høy gjeld og høye boligpriser. Da blir fallhøyden større, sier Bjørnstad.

Han tror ikke på et boligkrakk på kort sikt, men mener risikoen er større på mellomlang og lang sikt.

Tror på fortsatt vekst

Administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge er ikke i tvil om at norske husholdninger er i stand til å bære dagens gjeldsnivåer.

– Men det betyr ikke at vi ønsker å være der, sier han.

Dreyer mener det eneste som kan motvirke en usunt kraftig prisvekst er å stimulere tilbudssiden ved å bygge flere boliger i takt med befolkningsveksten.

Norge har de siste to årene vært inne i en nedgangskonjunktur, men dette ser ikke ut til å stanse prisveksten.

– Den jevne husholdning i Norge merker stimulansene for å motvirke nedgangskonjunkturen mye bedre enn nedgangskonjunkturen i seg selv, sier Dreyer.

- Utsetter rentekutt

- Farten i boligmarkedet vært betydelig høyere enn hva Norges Bank har antatt, skriver makroøkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov.

Tallene viser at prisveksten i Oslo bidrar til å trekke opp snittet for landet som helhet.

- Men den underliggende prisveksten synes sterkere enn anslått også når vi ser på de andre regionene. Spørsmålet er hvor lenge Norges Bank vil greie å sette renta sånn ”midt i mellom,”, skriver Gonsholt Hov.

Makroøkonomen tror uansett at Norges Bank har enda en grunn til å stå over et rentekutt i juni.

- Men vi tror fortsatt at Norges Bank kutter renta i september, samtidig som vi må ta inn over oss at sannsynligheten er noe redusert. Handelsbanken Marius Gonsholt Hov.

Les flere saker hos Nettavisen her!