Ensidig og følsom debatt, uten historikk og fakta

Av
DEL

MeningerAldri har vi som fagpersoner med ansvarsrett i det mye omtalte prosjektet i Øvre Storgate opplevd maken til en ensidig negativ fokus, usannheter og feilinformasjon fra DT sin side. Vi reagerer meget sterkt på at avisen fremstiller «fakta» og «dagens situasjon» som ikke er i samsvar med virkeligheten og de faktiske forhold. Det er også meget kritikkverdig at denne feilinformasjonen er brukt videre til å hente inn negative uttalelser fra ulike «faglige» kilder for å sette prosjektet i enda dårligere lys.

Brannsikkerheten har vært et viktig og prioritert området både for tiltakshaver, kommunen og de involverte. Prosjektet har benyttet brannprosjekterende i den høyeste tiltaksklasse i tillegg av uavhengig kontroll av dette. Det har vært god dialog med kommunen og man har svart ut og dokumentert de spørsmål som har vært. Et av branntiltakene er at det er blitt montert brannvegg mot naboen og montert utvendige sprinkelanlegg som en ekstra sikkerhet for å unngå spredning av brann i den verneverdige bebyggelsen. Dette er gjort som en sikkerhet hvis det brenner hos naboen som i dag ikke har et slikt slokkeanlegg. Objektivt sett er brannsikkerheten i området økt med de tiltakene som er gjort. Dette er stikk i strid med slik man kan få inntrykk av i avisen.

Det er på tide å få frem en korrekt, faktabasert og mer balansert fremstilling av saken før «synsingen» tar av. Reguleringsplanen for Øvre Sund gir tillatelse til at man kan bygge helt inntil eiendomsgrense og helt ut til elva. Den tillater også at man kan bygge hus med 11,0 m høyde. Dagens prosjekt er trukket inn fra elva for å gi lys til naboene og møne er senket til ca 9,8 meter. Må også se dette i historiskt perspektiv da det tidligere stod en stor betongsilo vegg-i-vegg her. Se vedlagt bilde. Dagens situasjon utgjør en atskillelig forbedring.

Tiltaket ble godkjent med en avstand til eiendomsgrense på 0,36 m (ikke 1,33 m som det står referert under fakta i DT). Vi har senere flyttet bygningen noe lengre fra nabogrensen da naboens tak går over felles grense.

Prosjektet har nærmest vært uforandret i 8 år. I de dokumentene som ligger til grunn for rammetillatelsen er det også klart vist at deler av garasjekjelleren mot elven ligger godt over terreng. Dette er vist og nabovarslet på nytt i 2015 og 2017 for unngå misforståelser. At naboen og DT velger å bruke gamle og ikke gjeldene tegninger i sin fremstilling får stå for deres regning.

Problemstillingen som skaper debatt er naturlig nok tolkning av beregning av gesimshøyde og utnyttelse. Bygningene som står oppe på garasjekjelleren er godt innenfor gesimshøyde og utnyttelse hver for seg. Men skal man beregne bygg for bygg eller med eller uten garasjekjeller? For å sette ting i perspektiv så konkluderte den uavhengige rapporten til kommunen med at hadde garasjen vært 1 cm lavere så ville prosjektet vært innenfor gjeldende utnyttelse.

Vi ser også at det har vært vanskelig for kommunen å ha kontroll på byggesaken da vi ser at rådmannens innstilling fremdeles bruker vannlinjen på Drammenselven til beregning av gesimshøyde selv om bygningens grunnmur og høyde starter godt inn på land. For å få en endelig avslutning på saken så har vi likevel åpnet opp for å søke om dispensasjon, for oss er det dessverre kommet frem til et punkt der det er det eneste alternativ etter så mye frem og tilbake. Som rådmannen selv skriver er fordelene klart større enn ulempene ser man på alle involverte samlet sett.

Vi mener tiltaket vil bli et naturlig tilskudd både mht uttrykk, høyde og utnyttelse i tråd med øvrig bebyggelse for dette flotte området i Drammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags