Gatas største boligkompleks blir mye større

Husker du Opsahlhaven? For tre år siden var det planer om å bygge 29 leiligheter. Nå er prosjektet vokst til 45 boenheter.