Skogbrannhelikopteret er stasjonert på Torp utenfor Sandefjord og skal dekke hele Sør-Norge. Beredskapen opprettholdes til midten av august.

Hittil i år er det allerede registrert 112 gressbranner og 27 skogbranner. I fjor var det 773 gressbranner og 301 skogbranner. Helikopteret var kun i aktivitet ved 16 branner.

Foreløpig er det kun Svelvik og Øvre Eiker som blir overvåkte nøye i vårt område. Der er farenivået oransje. Det betyr stor fare for skogbrann. Øvre Eiker nærmer seg rødt nivå, som er meget stor fare.

Fra førstkommende søndag er det generelt bålforbud. Det vil si at det er forbudt å tenne opp bål og alle typer grill i eller i nærheten av skog og mark.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.