– I løpet av de neste tre årene planlegger Bane Nor å gå i markedet med kontrakter for 60 milliarder kroner for bygging av nye dobbeltsporparseller på Østlandet, sier Henning Scheel, markeds- og kontraktsdirektør i Bane Nor i en pressemelding.

Kontraktene omfatter byggeprosjekter på Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen.

Noen av utbyggingene nærmer seg nå ferdige. I september vil reisende på Vestfoldbanen få kuttet reisetiden mellom Porsgrunn og Larvik med 20 minutter. I 2021 åpner det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski, og reisetiden halveres da til elleve minutter.

Intercity-prosjektet har de siste månedene vært preget av utsettelser og påfølgende politiske utspill.

For litt over ett år siden vedtok Stortinget at det skal bygges dobbeltsporet jernbane mellom de sentrale byene på Østlandet innen 2024.

Bane Nor konkluderte så med at dette er urealistisk, og 4. juli vedtok Jernbanedirektoratet et forslag om å utsette utbyggingen av dobbeltspor til Fredrikstad med tre år, Hamar med to år og Hønefoss med fire år.

Beslutningen ble kritisert både av NHO, SV og Ap. Jernbanedirektoratets avgjørelse viser at det ikke lenger er Stortinget som bestemmer over jernbaneutbyggingen i Norge, mente Arbeiderpartiet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) understreket da at det ikke er hele prosjektet som utsettes, men at enkelte strekninger tar lengre tid å ferdigstille.

Fakta om dobbeltsporprosjekter i Intercity-satsingen

Vestfoldbanen:

Larvik-Porsgrunn: Dobbeltspor som er ferdigbygd. Gir 20 minutter kortere reisetid, og åpner september 2018.

Nykirke Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen: Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, om lag 10 minutter kortere reisetid, to tog i timen mellom Drammen og Tønsberg. Noen år senere får de reisende fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg. Prosjektene er ferdige i henholdsvis 2024 og 2025.

Østfoldbanen: * Follobanen: Gir ti minutter kortere reisetid mellom Oslo og Ski. Prosjektet er ferdig i 2021. 
Sandbukta-Moss-Såstad: Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Rygge. Ny jernbanestasjon i Moss, kortere reisetid og flere avganger. På sikt kan det kjøres åtte tog i timen mellom Oslo og Moss. Ferdig i 2024. 
Haug-Sarpsborg : To tog i timen til Sarpsborg og kortere reisetid. Ferdig innen 2029.

Dovrebanen

Venjar-Eidsvoll-Langset: Dovrebanen kobles til Gardermobanen med nytt dobbeltspor. Kortere reisetid. Ferdig i 2023. 
* Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika: To prosjekter langs Mjøsa gir sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Åkersvika ved Hamar. Flere avganger og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar/Trondheim. Ferdig 2026.

Ringeriksbanen

Fellesprosjekt på Ringeriksbanen og E16: 30 minutters reisetid til Hønefoss. Bergensbanen kortes ned med en time. Ny parsell på E16. Ferdig i 2029.

LES OGSÅ:

Stor økning i trafikken på E18

Intercity Drammen-Kobbervikdalen ett år forsinket

Er dette Drammens varmeste arbeidsplass?