Så gressbrannen da de var ute og lekte: – Det var åpne flammer, det så vi helt fra barnehagen

Tirsdag begynte det å brenne i det tørre løvet like ved barnehagen. De mener folk må vise større hensyn.