DRAMMEN:Dersom folk gir Senterpartiet tillit ved stortingsvalget, skal tvangssammenslåing reverseres!

Det slår stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, fylkesvaraordfører Olav Skinnes og fylkesleder i Sp Kari Anne Sand fast i en pressemelding.

I går kom katta ut av sekken. Regjeringspartiene Høyre og Frp er blitt enige med støttepartiene Venstre og KrF om et nytt norgeskart, som vekker store protester mange steder. I Vestfold og Telemark raser Høyre-ordførere mot eget parti, fordi det ikke blir noen region sammen med Buskerud.

Det protesteres i Buskerud også, men ikke i like sterk grad som mange andre fylker og kommuner. Buskerud har tross alt fått det som de ville, det vil si, slik flertallet i fylkestinget vil.

Sammen med Akershus og Østfold skal Buskerud danne Viken region.

LES OGSÅ: Krever slanking av region Viken

Regionreformen

En reform som skal redusere 19 fylker til ca. ti regioner.

Med regi­onreformen vil regjeringen bygge videre på de roller, oppgaver og funksjoner fylkeskommunen har i dag, og utvikle de folkevalgte regionene i rol­len som regional samfunnsutvikler.

Regionreformen skal også bidra til å styrke lokaldemokratiet på regionalt nivå.

Stortinget vedtok den nye region-inndelingen i juni 2017, blant annet Viken med Akershus, Østfold og Buskerud.

De nye regionene skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2020.

Region Viken får hovedkontor i Sandvika.

Regionene skal styres parlamentarisk, og ikke etter formannskapsmodellen, som fylkene styres etter i dag.

Ved valget høsten 2019 stiller partiene i de tre fylkene felles lister.

 

– Ja til Buskerud!

– Lundteigen og Senterpartiet vil jobbe for å rette opp kommuneøkonomien, slik at Høyre-regjeringens sultefôring skal avløses av en rettferdig økonomi for alle kommuner. På dette grunnlaget vil vi derfor foreslå at alle beslutninger om kommunesammenslåing tas opp på nytt etter stortingsvalget, når en kjenner den nye regjeringens kommuneøkonomi-alternativ, sier Lundteigen, Skinnes og Sand.

Senterpartiet vil at kommuner og fylker skal bestemme selv.

– Dersom flertallet i kommunestyret vil opprettholde kommunen som selvstendig kommune, blir det slik. Det gjelder også fylkene som ønsker å fortsette med egne tjenester nær folk. Dette uansett hva dagens regjering gjør. Selvstendige kommuner og fylker, det er god maktfordeling. Senterpartiet vil kjøre en knallhard kamp mot sentralistene. Norge trenger desentralisering – Ja til Buskerud! proklamerer de tre profilerte Senterparti-politikerne.

Senterpartiet seiler i kraftig medvind for tiden. Det skyldes ikke minst motstand mot sentralisering, som mange oppfatter at kommune- og regionreformen er.

Samarbeidspartner Ap vil stemme nei til det nye kommunekartet i Stortinget, varslet partileder Jonas Gahr Støre onsdag.

LES OGSÅ: Sande kan ende i Buskerud

Eksperter: – Dysfunksjonell og håpløs konstruksjon

Fra eksperthold kommer det også kritikk mot region Viken.

Geir Vinsand og Magne Langset i NIVI Analyse skriver dette i en kronikk i Kommunal Rapport:

«Vi mener det er ganske uvirkelig hvis den regionale tenkningen fra Trøndelag og Vestlandet leder til en så dysfunksjonell og håpløs regional konstruksjon som Region Viken.»

På østlandet bør man utvikle forsøk med nye kreative kommunemodeller som alternativ til fylkeskommunen, mener Vinsand og Langset.

«En ny, stor fylkeskommune i Viken er og blir et blindspor i den videre forvaltningsutviklingen. Den regionale forvaltingen på Østlandet må bygges opp nedenfra med utgangspunkt i de nye kommunene.», skriver de i kronikken.