Busker ble brukt som do av romfolk. Så fant kommunen fram hagesaksa: – Nå har vi i alle fall gjort vårt

Etter naboklager på romfolk gikk kommunen befaring i sentrum. Allerede dagen etter befaringen tok kommunen tak i situasjonen – og flere tiltak kan komme.