DRAMMEN: Klokka 17.00 tirsdag offentliggjør Deloitte Advokatfirma granskningsrapporten i bystyresalen.

Du kan følge overføringen direkte på dt.no

LES OGSÅ: Les alt om korrupsjonssaken

Snudd hver stein på byggesak

To byggesaksbehandlere er siktet for grov korrupsjon. I tillegg er 27 utbyggere siktet for medvirkning til grov korrupsjon. Så langt er det bare tatt ut tiltale mot tre utbyggere.

Parallelt med politietterforskningen har velrenommerte Deloitte Advokatfirma endevendt byggesaksavdelingen og byplankontoret for å finne svarene på hvordan det kunne skje, og hvor det sviktet.

Kontrollutvalget er oppdragsgiver for den eksterne granskningen, som har tatt lengre tid enn planlagt. Opprinnelig var det planlagt at den skulle være klar i november.

Mens granskerne har jobbet iherdig med å finne svar, har kommunen jobbet med å rydde opp internt. Det har kommet organisatoriske endringer på byggesaksavdelingen, med blant annet ny leder.

LES OGSÅ: De tre første utbyggerne er tiltalt i korrupsjonssaken

Alle vedtak er omgjort

Mange lurer på hva som har skjedd med byggesakene som inngår i korrupsjonssaken. De rundt 30 sakene er fra kommunens side håndtert som såkalt ulovlighetssaker, og er i ulike faser av prosessen.

Alle vedtak om byggetillatelser og dispensasjoner er omgjort. Seks har klaget til Fylkesmannen, og i fem av sakene er omgjøringsvedtaket stadfestet. En av klagene er fortsatt til behandling hos Fylkesmannen.

– At Fylkesmannen stadfester vedtakene forteller om at vi har håndtert disse sakene riktig, sier fungerende byplansjef Ulf Tellefsen.

LES OGSÅ: Nå starter granskningen

90.000 kroner i dagbøter

Så langt er ingen boliger revet. 

I det som ble omtalt som et versting-eksempel, en diger enebolig med to utleieenheter, har utbygger søkt på nytt.

Den søknaden har kommunene avslått, og utbygger har klaget på avslaget. Klagen er ikke ferdigbehandlet av kommunene. Hvis kommunen holder fast på avslaget, går klagen til Fylkesmannen.

I totalt 11 saker er det ny prosess i gang med søknad og krav om retting. 15 saker er avsluttet etter befaring/tilsyn.

Dagmulkt-taksameteret har løpt i 11 av korrupsjonssakene. Pr. nå er det krevd inn ca. 90.000 kroner i dagbøter.

LES OGSÅ: Nabo i korrupsjonssaken: – Ingenting stemte

 

Ingen søksmål så langt

Svært mange av utbyggerne har hyret inn advokatbistand, og i starten gikk flere av advokatene høyt ut og varslet søksmål mot kommunen.

Advokatene mente deres klient var uskyldig, og at kommunen måtte ta ansvaret for de ugyldige tillatelsene som de korrupsjonssiktede byggesaksbehandlerne hadde gitt.

Noen av disse sakene har ifølge Ulf Tellefsen løst seg underveis, mens det i andre saker er dialog mellom kommunen og advokat fremdeles. Så langt har ingen utbygger tatt ut stevning mot kommunen i kjølvannet av korrupsjonssaken.

Korrupsjonssaken

To byggesaksbehandlere i Drammen kommune er siktet for grov korrupsjon. De ble pågrepet i januar 2016, og satt i varetekt en periode.

27 utbyggere i rundt 30 saker er siktet for medvirkning til grov korrupsjon. Det er tatt ut tiltale mot seks av utbyggerne. Den første rettssaken begynner 28. mars 2017.

De to saksbehandlerene skal i stor grad ha operert sammen. Mannen skal i de fleste tilfellene ha skaffet kundene, som inngikk avtale med kvinnen om tjenester mot betaling.

Hun driver arkitektfirma, og avtalene var en form for totalentreprise hvor det ble betalt for tegninger og tillatelser.

Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot de to saksbehandlerne.

Deloitte Advokatfirma har foretatt den granskningen av byggesaksavdelingen etter korrupsjonssaken.

Granskningsrapporten ble offentliggjort 24. januar 2017. Den avdekket vesentlige svakheter over flere år knyttet til ledelse, styring, oppfølging og kvalitetssikring og intern kontroll på byggesaksavdelingen.