DRAMMEN

07.00: Kiming fra kirkeklokkene

07.00: Åskollen Skolekorps spiller ved Kiwi, marsjerer deretter rundt i bydelen.

07.00: Strømsgodset Musikkorps marsjerer fra Gulskogenstasjon og rundt i bydelen.

07.00: Filadelfia Hornorkester spiller ved Drammen Sykehus.

07.15: Åssiden Skolemusikk spiller ved barneboligen i Buskerudveien 166, marsjerer derfra til Saniteten bo- og servicesenter og videre til De falnes bauta i Buskerudveien.

07.15: Drammen Glassverk Musikkorps marsjerer opp Grams allé – Nordbyveien til Åskollen bo- og servicesenter, deretter til Nordbylunden.

07.30: Lier Janitsjar spiller ved Åspaviljongen.

07.30: Danvik Skolekorps spiller ved aldersboligene på Austad, marsjerer videre til Danvik skole.

07.30: Drammen Brannvesens Musikkorps spiller på Bragernes torg.

07.30: Øren Skolekorps spiller ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter og Filten omsorgsboliger.

07.30: Humlekoret synger på Spiraltoppen.

07.30: Drammens Jerns Musikkorps marsjerer fra Ulvekula – Solbergs g. – Auens vei til Merket for nedleggelse av krans på minnetavlen over de falne, deretter morgenkonsert.

07.30: Frelsesarmeens Hornorkester marsjerer fra Thorne g. 2 til Stiftelsen Cappelens g. 41, deretter Losjeplassen bo- og servicesenter.

07.40: Konnerud Musikkorps, Konnerud Skolekorps og speiderne marsjerer fra Konnerudsenteret til Konnerud bo- og servicesenter.

08.00:  Salutt fra Spiraltoppen.

08.00: Flagget heises på Bragernes torg av leder i 17. mai-komiteen Lavrans Kierulf. Drammen Brannvesens Musikkorps spiller. Speiderne deltar.

08.00: Flaggene heises over hele byen.

08.00: Flaggparade på Konnerud bo- og servicesenter med deltakelse av begge korpsene, speiderne foretar flaggheisingen.

08.00: Sjøspeiderne heiser flagget på Tollboden.

08.00: Åskollen Skolekorps spiller ved flaggheisingen på Åskollen skole.

08.00: Flagget heises på Skoger skole.

08.00: Drammen Glassverk Musikkorps spiller og heiser flagget i Nordbylunden.

08.00: Filadelfia Hornorkester spiller ved høyblokkene på Strøtvedt.

08.00: Øren Skolekorps spiller og heiser flagget på Øren skole.

08.00: Flagget heises på Bragernes skole.

08.00: Flagget heises i Nybyen. Jernbanens Musikkorps spiller, marsjerer deretter til Museumsparken for bekransning.

08.15: Jernbanens Musikkorps spiller ved Jernbanestasjonen.

LES OGSÅ: Bevæpnet politi i gatene 17. mai

Bekransninger

08.00: Minnetavlen over de falne på Merket. Bekransning ved Drammens Jerns musikkorps.

08.10: De falnes bauta på Strømsø kirkegård. Tale ved elevene Mathea Sandberg og Theodor Pihlmann fra Marienlyst skole. Bekransning ved Bendik Thun fra 17. maikomiteen. Mannskoret Barden deltar.

08.20: Festgudstjeneste i Skoger kirke.

09.00: De falnes bauta, Skoger kirke. Bekransning ved Billy Taranger fra 17. mai-komiteen. Sangkoret Chorisma deltar.

08.20: De falnes bauta ved Åssiden skole. Tale ved elevene Dina Kongsrud og Mats Herman Hoelstad fra Kjøsterud skole. Bekransning ved

Haydar Øzbal fra 17. mai-komiteen. Åssiden skolemusikk deltar.

08.25: Eidsvollmannen Nicolaj Schejtlis grav på Strømsø kirkegård. Bekransning ved Bendik Thun fra 17. mai-komiteen. Mannskoret Barden deltar.

08.30: De falnes bauta på Bragernes kirkegård. Tale ved elevene Milla Venita Renaa Hafstad og Håkon Hannevold fra Børresen skole. Bekransning ved Nicoline Bjerge Schie og Henning Kilset fra 17. mai-komiteen. Drammens mannskor deltar.

08.30: Sivlesteinen på Strømsgodset kirkegård. Tale ved Nils Johan Rønniksen. Bekransning ved Jannike Thorsen fra 17. mai-komiteen.

Lotuskoret deltar.

08.45: Eidsvollmannen Gustav Peter Bloms grav på Bragernes kirkegård. Bekransning ved Nicoline Bjerge Schie og Henning Kilset fra 17. maikomiteen. Drammens mannskor deltar.

08.45: Speidergudstjeneste i Strømsø kirke.

08.45: De falnes bauta på Strømsgodset kirkegård. Tale ved Nora Kaalstad og Christian Hetty fra Ungdomsrådet. Bekransning ved Jannike Thorsen fra 17. mai-komiteen. Lotuskoret deltar.

09.30: De falnes bauta ved Konnerud gamle kirke. Bekransning og tale ved Gry Marie Lio. Kirken, Historielaget og KIL senior deltar.

Bydelsarrangementer

Brandengen skole kl. 15.00-17.00.

Danvik skole kl. 13.00-15.30.

Fjell skole kl. 14.00-16.00.

Gulskogen skole kl. 15.00-17.00.

Hallermoen skole kl. 14.45-18.00.

Konnerud skole kl. 15.00-18.00.

Rødskog skole kl. 15.00-17.00.

Skoger skole kl. 13.50-17.00.

Vestbygda skole kl. 13.45-16.00.

Øren skole kl. 15.00-16.30.

Åskollen skole kl. 15.30-17.00.

Åssiden skole kl. 15.00-17.00.

Videre program for dagen

Kl. 09.00: Mannskoret Barden synger på Drammen Helsehus.

Kl. 09.10: Strømsgodset Musikkorps’ parade fra Gamle Kirkeplass – Øvre Storg. – Bragernes torg – Tordenskiolds g. – Knoffs g. – Schwartz g.

til Marienlyst.

Kl. 09.30: Elever, lærere og musikkorpsene samles på Marienlyst stadion.

Kl. 09.45: Kort seremoni før barnetogets avmarsj.

Kl. 10.00: Drammen Brannvesens Musikkorps spiller på torgscenen fram mot barnetogets ankomst på Bragernes.

Kl. 10.00: Salutt fra Strømsåsen.

Barnetogets avmarsj fra Marienlyst

Marsjrute: Knoffs g. – Tordenskiolds g. – Tamburgata–Strømsø torg–Bybrua–Bragernes torg østre side–Kirkegt.–Bragernes torg vestre

side–opp Øvre Torgg. og inn i Drammen Park.

Kl. 11.30: Festgudstjeneste i Bragernes kirke.

Kl. 12.00: Drammen Jerns Musikkorps spiller konsert på Papirbredden/Union Brygge.

Kl. 12.15: Leikarringen Noreg underholder på Fjell bo- og servicesenter.

Kl. 12.30: Folkefest på Bragernes torg. Feståpning ved Drammen Glassverks Musikkorps. 17. mai-komiteens leder Lavrans Kierulf ønsker

velkommen. Drammen Glassverks Musikkorps leder allsangen fra scenen–sammen med forsanger Selma Lauritzen fra Kulturskolen. Tale for dagen ved Bent Inge Bye. Programmet avsluttes med «Ja, vi elsker»

Kl. 13.00: Russetoget starter fra Strømsø torg.

Kl. 14.00: Russens arrangement på Torget. Lavrans Kierulf, leder i 17. mai-komiteen presenterer russepresident Fredrik Leithe, Drammen vg. skole som taler.

Kl. 14.00: Leikarringen Noreg underholder på Drammen Helsehus.

Kl. 16.20: Folkemusikk på Torgscenen med Vassdraget spelemannslag. Arrangør er Leikarringen Noreg. Arrangementet åpnes av Billy Taranger fra

17. mai-komiteen. Leikarringen Noreg har danseoppvisning ved Torgscenen, deretter dans for alle ved Torgscenen.

Kl. 17.45: Strømsgodset Musikkorps inviterer til drilloppvisning på Bragernes torg. Korpset marsjerer deretter til Drammens Teater og underholder

utenfor teatret før festforestillingen.

Kl. 19.00: Festforestilling i Drammens Teater. Utdeling av Drammen kommunes kulturpris.

LES OGSÅ: Drastisk temeraturfall 17. mai

Rekkefølgen i barnetoget i Drammen

1. Politimester, ordfører og 17. mai-komiteen

2. Filadelfia Hornorkester

3. Flaggborg v/speiderne

4. Speiderne

5. Konnerud Skolekorps

6. Hallermoen skole

7. Konnerud skole

8. Frydenhaug skole

9. Konnerud Musikkorps

10. Svensedammen skole

11. Galterud skole

12. Åskollen Skolekorps

13. Åskollen skole

14. Brandengen skole

15. Skoger skole

16. Øren Skolekorps

17. Øren skole

18. Bragernes skole

19. Rødskog skole

20. Danvik Skolekorps

21. Danvik skole

22. Vestbygda skole

23. Drammen Montessoriskole

24. Drammen Glassverk Musikkorps

25. Gulskogen skole

26. Akademiet v.g. skole

27. Heltberg private gymnas/Heltberg barneskole

28. Høvik og Lier Skolekorps

29. Høvik skole

30. Gullaug skole

31. Frelsesarmeens Hornorkester

32. Fjell skole

33. Drammens Jerns Musikkorps

34. Marienlyst skole

35. Sonans v.g. skole

36. St. Hallvard v.g. skole

37. Åssiden Skolemusikk

38. Aronsløkka skole

39. Åssiden skole

40. Jernbanens Musikkorps

41. Børresen skole

42. Kjøsterud skole

43. Drammen videregående skole

44. Strømsgodset Musikkorps

LES OGSÅ: Disse 17. mai-uhellene dekkes ikke av forsikringen

LIER

Gullaug skole

13.15: Oppmøte ved Linnesstranda barnehage.

13.30: Folketog fra barnehagen til Gullaug skole.

14.00: «Ja, vi elsker dette landet» – allsang. Elever fra 7. klasse holder tale for dagen. Skolekoret underholder. Aktiviteter og kafé.

16.00: Avslutning

Høvik skole

13.45: Oppmøte på Nøstehagen for barnehager og elever som vil gå i 17. mai-tog til Høvik skole.

14.00: Avmarsj fra Nøstehagen med foreldrekorpset i spissen. Kafeen åpner på Høvik skole.

14.30: Velkommen ved Jon Gerhard Løvendal. 17. mai-tale ved elever på 7. trinn.

14.45: Aktiviteter og kafé.

17.00: Avslutning

Hegg skole

12.00: Festgudstjeneste i Frogner kirke.

12.45: Barnetoget samles ved Frogner kirke.

13.00: Blomsternedleggelse ved de falnes bauta.

13.15: Barnetoget starter og går rundt Fosskvartalet og tilbake til Hegg skole.

13.55: Samling på Hegg skole.

14.00: Markering av 7. klasse, festtale og allsang.  Aktiviteter og kafé.

16.00: Avslutning.

Egge skole 

09.30: Gudstjeneste i Sjåstad kirke.

11.15: Barnetog fra Vestsideveien 155 til Egge skole.

12.00: Musikk, sang og taler ved Egge skole.

13.00: Leker for barn og voksne

Oddevall skole

09.30: Gudstjeneste i Sjåstad kirke.

10.15: Toget går fra kirken til skolen.

11.15: Taler, underholdning og leker på skolen. Loddsalg og kiosk.

13.00: Fotballkamp mellom elever og foreldre på mellomtrinnet.

13.00: Premieutdeling. Loddsalg og kiosk.

Sylling skole

12.00: Gudstjeneste i Sylling kirke.

12.45: Minnemarkering ved krigsgravene utenfor kirken

13.00: Tog til Sylling skole–Sylling skolekorps spiller

13.45: Velkommen og tale for dagen ved 6. klasse. Loddsalg, leker og aktiviteter.

15.00: Jordbæreventyret deler ut tilskudd til lag og foreninger.

15.30: Loddtrekning.

16.00: Fotballkamp mellom foreldre og elever på 6. trinnet.

Nordal skole

08.45: Oppmøte på Hennummarka skole.

09.00: Barnetoget fra Hennummarka til kirken starter.

10.45: Korpsmusikk og tale ved kirken.

12.00: Arrangementet på Nordal skole starter. Leker for barna. Loddsalg og loddtrekning.

14.30: Avslutning.

Hennummarka skole

08.00: Flaggheising på skolen

08.45: Oppmøte for barnetoget Hennummarka skolen.

09.15: Barnetoget starter. Toget stopper på Tranby torg, og avsluttes ved Tranby kirke.

10.45: Toget ankommer kirken. Felles markering.

12.00: Aktiviteter, salg av forfriskninger og lodd på skolen

13.30: Det offisielle programmet starter ved skolen.

14.15: Appell, underholdning ved 6. trinn.

14.30: Tranby skolekorps og Hennummusikken spiller.

15.00: Avslutning.

Hallingstad skole

08.00: Flaggheising i skolegården ved speiderne og Hennummusikken.

08.45: Barnetoget stiller opp på Hennummarka skole.

09.15: Togavgang fra Hennummarka starter.

10.00: Stopp på Hallingstad skole.

10.45: Ankomst kirken. Musikk og tale.

11.30: Aktiviteter ved Tranby skole: Kafeteria, leker og konkurranser. Loddsalg.

13.00: Tale for dagen. Underholdning av 6. trinn.

12.45: Korpset spiller.

14.00: Loddtrekning

14.30: Avslutning.

Heia skole

08.00: Flaggheising ved Lierskogen samfunnshus.

11.30: Gudstjeneste i Lierskogen kirke.

12.15: Barnetoget stiller opp utenfor kirken. Salgsbodene åpner 12.00, men holder stengt under togets innmarsj.

12.30: Togavgang.

13.30: Program ved Lierskogen samfunnshus: Hennummusikken spiller.  Tale for dagen ved elever fra 7. trinn.  Hennummusikken og Tranby skolekorps spiller.

13.45: Leker og aktiviteter for barna. Loddsalg.

15.00: Trening av loddsalget.

16.00: Avslutning.

RØYKEN OG HURUM

Steinerskolen

08.00: Flaggheising og kransenedleggelse ved bautaen ved Hurum Kirke.

12.30: Gudstjeneste.

13.30: 17. mai-tog fra Hurum kirke til Klokkarstua helsetun.

14.00: 17. mai-tale og underholdning, musikk ved Holmsbu Selskapsorkester.

14.30 Leker og forfriskninger for alle på Hovenga.

16.15: Slutt.

Sætre skole

07.00: Salutt.

08.00: Flaggheising på Sætre skole. Sætre speidergruppe heiser flagget. Sætre og Folkestad skolekorps spiller.

08.30: Kransenedleggelse på minnestøtten ved Hovtun.

11.45: Barnetoget og borgertoget starter ved Mellomdammen.

12.15: Toget ankommer Sætre skole. Konferansier ønsker velkommen. Sætre og Folkestad skolekorps spiller. 5. trinnet synger. Tale ved elever fra 7. trinn. Sætre pikekor synger.

12.45: Leker starter.

14.30: Hovedpremie trekkes.

15.00: Avslutning.

17.20: Sykkelrittet Tour the Norway passerer Sætre

Folkestad og Holmsbu

07.00: Salutt i Holmsbu.

08.00: Offisielt flaggheisetidspunkt.

08.30: Kransenedleggelse ved bautaen på Klokkarstua.

09.30: Velkommen ved konferansier Magnus Berg.

09.35: Sætre og Folkestad skolekorps og Holmsbu Selskapsorkester spiller.

09.45: Togavgang.

11.00: Dagens tale ved 7. klasse. Underholdning ved elevene fra Folkestad skole.

11.30: Leker for store og små.

12.30: Gudstjeneste i Hurum kirke.

14.00: Gudstjeneste i Holmsbu kirke.

15.00: Borgertog fra Holmsbu kirke med samling på torget. Tale for dagen. Musikk ved Holmsbu Selskapsorkester.

Hyggen skole

08.00: Flaggheising på Hyggen skole v/speiderne.

08.40: Flaggheising ved speiderhuset v/speiderne.

10.30: Fremmøte Hyggen sentrum.

11.45: Toget ankommer skolen. Sang. Dagens 17. mai-tale. Underholdning.

12.15: Bodene åpner så snart underholdningen er ferdig. Leker. Loddsalg.

14.30: Avslutning.

Nærsnes skole

08.00: Flaggheising på Nærsnes skole.

11.00: Familiegudstjeneste i Nærsnes kirke.

12.00: Barnetoget går fra Nopec, Baarsrudveien 2. (oppstilling parkeringsplassen) Frydenlund seniorkorps spiller.

13.00: Barnetoget ankommer Nærsnes skole. Tale for dagen ved 7. klasseelever. Barnekoret Cantare synger. Leker for store og små. Loddsalg. Den tradisjonelle tautrekking konkurransen.

16.00: Slutt.

Tofte skole

10.00: Oppmøte på  Tofte skole.

10.15: Togavgang. Skoledalen, barnehagene slutter seg til toget ved «bankbygget», toget fortsetter gjennom Tofte sentrum og tilbake til Hurum ungdomsskole.

11.30: Tofte Musikkorps spiller nasjonalsangen. Skolekoret synger. Tale. Utdeling av is og brus til barna. Underholdning.

13.30: Kino Tofte samfunnshus

16.00: Arrangement slutt Tofte skole.

Midtbygda skole

08.00: Flaggheising på rådhuset v/speiderne.

11.30: Familiegudstjeneste v/Eli Flåten.

12.15: Barnetoget 5.–7. trinn og velkomstklassen stiller opp ved bautaen.

12.30: Kransenedleggelse. Ordfører Eva Norén Eriksen holder tale og legger minnekrans ved bautaen. Korpset spiller ved bautaen.

12.45: Barnetoget starter fra hvert sitt sted, flettes sammen i Røyken sentrum og går til Midtbygda barneskole. Barnehagene slutter

seg til toget utenfor Kiwi.

13.30: Barnetoget ankommer skolen. Underholdning, leker, loddsalg og kafé.

16.00: Arrangementet ved skolen avsluttes.

Spikkestad

08.00: Flaggheising på gamle Vestbygda skole

08.15: Frokost for korps og medhjelpere.

09.00: Toget stiller opp på Spikkestad barneskole.

09.15: Appell og avmarsj. Rute: Spikkestad Barneskole – Teglverksveien – Bølstadveien - Bølstadhagan - Bjørkeliveien – Spikkestadveien – Ovnerudveien – Ros Arena.

10.15: Ankomst Ros Arena. Tale, appell og sang.

11.00: Leker og moro for barna. Salg av kaffe, is, pølser, brus og kaker i kafeen. Loddsalg.

12.00: Tryllekunstner Erling Solland i aulaen på Spikkestad ungdomsskole.

14.00: Programmet avsluttes

18.00: Disco og «Aktiv 17. mai» i Ros Arena for 4.-7. klasse.

Sydskogen skole

09.30: Oppmøte for barna ved grusbanen i Aukeveien

10.10: 17. mai toget starter

11.30: Arrangementet på Slemmestad ungdomsskole. Leker, underholdning og loddtrekning.

14.00: Avslutning.

Slemmestad

08.00: Flaggheising ved Slemmestad barneskole.

09.30: Oppmøte på Slemmestad idrettspark.

10.10: Avgang 17. mai-tog.

10.35: Barnehagebarn slutter seg til toget ved Betesta.

11.20: Felles arrangement ved idrettsparken avsluttes. Avreise for Torvbråten og Sydskogen Barneskole.

12.00: 17. mai-feiring ved Slemmestad Barneskole. Aktiviteter, kafé, leker og loddtrekning.

14.30: Aktivitetene slutter og kafeen stenger.

Torvbråten

08.00: Flaggheising Torvbråten barneskole.

09.30: Oppmøte på Slemmestad grusbane.

10.10: Avgang tog.

10.30: Barnehagebarn sluttet seg til toget ved biblioteket.

11.30: Arrangement på Torvbråten barneskole. 17. mai-tale ved 7. klasseelever. Underholdning, kafé og utlodding.

14.30: Aktivitetene avsluttes.

NEDRE EIKER

Solbergelva

07.30: Solberg Speidergruppe går fra Herstrømlunden til Batteriet.

08.00: Flaggheising Batteriet ved Solberg Speidergruppe.

08.00: Spinnerisletta. Solberg Musikkorps spiller.

08.00: Flaggheising ved Solberg skole med Krokstad og Solberg rekrutt-, aspirant- og juniorkorps.

08.30: Bekransning av bautaen ved Nedre Eiker kirke. Speidere deltar. Kort tale for dagen ved Bent Inge Bye. Arrangør: Solberg Musikkorps.

09.00: Festgudstjeneste i Nedre Eiker kirke. Speidere deltar.

09.20: Krokstad og Solberg skolekorps spiller på Solberglia.

09.20: Krokstad og Solberg juniorkorps rekrutt-, aspirant- og spiller på Spinnerisletta.

12.00: Oppstilling for barnetoget ved Nedre Eiker kirke.

12.30: Barnetoget går: Gamle riksvei, rundt KIWI-bygget til Solberg Sport- og Kultursenter. Solberg Musikkorps, Krokstad og Solberg skolekorps og Krokstad og Solberg rekrutt-, aspirant- og juniorkorps spiller.

13.15: Familiearrangement ved Solberg Sport- og kultursenter. Solberg Musikkorps og Krokstad og Solberg skolekorps spiller, kiosk og kafeteria

16.00: Avslutning.

Krokstadelva

07.30: Musikk i gatene og ved Flisa ved Krokstad og Solberg skolekorps.

08.00: Flaggheising ved Mjøndalen bru, Krokstadelva, ved speiderne. Krokstad og Solberg skolekorps spiller.

08.30: Bekransning av bautaen ved Nedre Eiker kirke. Kort tale for dagen ved Bent Inge Bye.

09.00: Festgudstjeneste i Nedre Eiker kirke.

09.45: Oppstilling for barnetoget ved Nedre Eiker kirke.

10.15: Barnetoget går fra kirken Gamle riksvei, A. J. Horgens vei til Krokstad skole. Solberg Musikkorps, Krokstad og Solberg skolekorps og Krokstad og Solberg rekrutt-, aspirant- og juniorkorps spiller.

11.00: Ankomst Krokstad skole. Familiearrangement med tale for dagen, nasjonalsang og leker, kafé.

Stenseth skole

12.00: Familiearrangement på Stenseth skole med tale for dagen, nasjonalsang og leker for barna, kafé.

Mjøndalen

07.30: Mjøndalen og Steinberg skolekorps, Eiker Janitsjar og speidere går i tog fra Nedre Eiker Samfunnshus via Arbeidergata til Mjøndalsbrua.

08.00: Flaggheising ved Mjøndalen bru, Mjøndalen. Mjøndalen og Steinberg skolekorps spiller.

08.00: Flaggheising på Rådhusplassen. Eiker Janitsjar spiller.

08.15: Flaggheising ved Mjøndalen skole. Mjøndalen og Steinberg skolekorps og Eiker Janitsjar spiller.

08.45: Festgudstjeneste i Mjøndalen kirke. Sangforeningen Samklang og speidere deltar.

09.30: Bekransning av Wildenveystatuen. Tale for dagen ved Rohini Sahajpal (musiker og lege). Sangforeningen Samklang og speidere deltar.

10.00: Oppstilling av barnetoget i Skolegata, videre inn i Arbeidergata

10.30: Avgang fra Skolegata via Arbeidergata – Rådhusgata–Nedbergkollveien–Vangen (baksiden av Bråta)–ned Bråtaveien – Løkkeveien–Nedbergkollveien–Mjøndalen skole.

11.15 11.45 Ankomst Mjøndalen skole. Tradisjonell 17. mai-feiring med leker, konkurranser. Tale for dagen og Eiker Janitsjar og Mjøndalen og Steinberg skolekorps spiller. Åpen kiosk/kafeteria kl. 9.30-14.30.

11.30: Bråta Café holder åpent fra kl. 10.30 til 14.00.

Rosendal skole

12.30: Familiearrangement på Rosendal skole. Åpen kiosk fra kl. 11.30.

Åsen

12.15 Familiearrangement på Åsen skole. Åpen kiosk fra kl. 11.30-14.30.

Steinberg

13.45: Oppstilling av barnetoget på Øya (nederst i Temtemoveien). Eiker Janistjar spiller i toget.

Kl. 14.00: Barnetoget går fra Øya til Steinberg skole. Familiearrangement på skolen. Eiker Janistjar spiller. Åpen kiosk/kafeteria kl. 14.30-16.00.

ØVRE EIKER

Fellesarrangement i Hokksund

07.40: Speidertog. Avgang fra Sorenskrivergården. Toget går til rådhusplassen. Øvre Eiker Musikkorps spiller.

08.00: Flaggheising ved Rådhuset. Speidertoget går til Haug kirke via V. Brugate.

08.20: Bekransning av minnetavlene og bautaen v/speiderne. Tale v/Anne-Jorun Bakken. Øvre Eiker musikkorps spiller.

08:45 Bekransning av bautaen v/NVIO

09.00: Gudstjeneste i Haug Kirke.

Sorenskrivergården/Nøstetangen norsk glassmuseum

13.00-15.00: Pianist Rasmus Longva Haugland (elev ved kulturskolen)  spiller utdrag fra klaversonate nr. 8, Pathetique av Ludwig van Beethoven.

Allsang fra Mads Bergs sangbok. Tale for dagen ved Harlem Abdulrahman Alomar (Syria) og Semere Hiyabu Arey (Eritrea), elever fra grunnskoleklassen ved voksenopplæringen. Salg av bløtkake og kaffe. Alle museets utstillinger er åpne.

Hokksund barneskole

09:30 Oppstilling i Kirkeveien ved Haug kirke. NB! RV 35 stenges fra kl. 09.55

10:00 Togavgang. Togrute: Kirkealeen–Eikertun–Chr IVs vei–V. Brugate–Bruhjørnet–Østre Brugate – Hokksund barneskole.

10:10 Felles sang ved Eikertun: «Ja, vi elsker».

10:45 Toget ankommer Hokksund barneskole. Gratis is til barna.

11:00 Arrangementet på skolen starter. Konferansier fra 6. klasse ønsker velkommen. Musikk, leker, taler og underholdning.

13:00 Kåring av «hurrarop og togaktivitet-konkurranse».

13:15 Fotballkamp: 7. klasse-foreldre mot 7. klasse-elever.

14:00 Arrangementet ved Hokksund Barneskole avsluttes.

Røren

09:30 Salgsbodene åpner på skolen.

09.30 Oppmøte ved Haug kirke.

10:00 Togavgang. Togrute: Kirken–Eikertun –Chr IVs vei–Skotselvveien–Bråtenfeltet–Bråtebakken–Røren skole.

10:45 Gratis is til barna ved ankomst skolen. Salg av is, brus, pølser, lapskaus, kaffe og kaker. Leker for barna.

12:00 Leder for 17. mai-komiteen ønsker velkommen. Tale for dagen v/Lasse Haugen. Underholdning av elever på 6. trinn.

14:00 Arrangementet ved skolen avsluttes

Fiskum

08:00 Salutt og flaggheising.

11:00 Gudstjeneste i Fiskum kirke.

12:00 Tradisjonelt skole- og folketog, med start fra Fiskum kirke. Deretter langs fv. 73 forbi skolen, opp Nyveien forbi barnehagen, ned via Ørretveien og langs den nye gangveien tilbake til skolen.

Darbu skole

13:00 Festsamvær ved Darbu skole. Tale for dagen ved 7. klasse. Fiskum skole- og ungdomskorps underholder. Bevertning: En gratis is til alle barn t.o.m. 7. trinn. Salg av is, brus, pølser, kaffe, kaker etc. Leker/konkurranser for barn.

15:00 Fotballkamp mellom elever på 7. trinn og foreldre.

Vestfossen

08:00 Flaggheising.

09:30 Gratis frokost i Vestfossen kirke.

10:30 Gudstjeneste i Vestfossen kirke.

11:30 Oppmøte på øvre skoleplass – oppstilling til barnetoget.

12:00 Barnetoget starter fra øvre skoleplass. Togrute: skolen–Storgata–Møllergata–Jernbanegata–Stabsgata–Storgata–skolen

Etter barnetoget: leker for barn og voksne, underholdning fra scenen og loddsalg.

15.00: Trekning av loddsalg.

Ormåsen

12:30 Salgsbodene åpner.

13:00 Toget starter.

13:45 Arrangement med is til alle barna, leker, sang, kafé og underholdning.

16:00 Arrangementet avsluttes.

Skotselv skole

07:00: Salutt

08:00: Flaggheising v/Solhaug. Skotselv Musikkorps deltar.

09:15: Samling på skolen. MERK: Veiene inn til Skotselv stenges med lastebiler kl. 9.20, i forbindelse med at barnetoget går til kirken.

09:30: Barnetoget går til Bakke kirke.

10:00: Allsang, taler og bekransning ved bautaen.

10:30: Gudstjeneste. MERK: Veien er oppe en kort periode, ca. 15 minutter, under Gudstjenesten. Stenges igjen før Gudstjenesten er slutt.

11:15: Barnetoget går tilbake til skolen. MERK: Veiene åpnes når barnetoget er tilbake på skolen.

11:45: Brus og boller til barna.

11:55: Underholdning og tale for dagen ved elevrådsrepresentanter.

12:45: Leker for barna fram til avslutning.

14:00: Arrangementet avsluttes

SANDE

Sande sentrum

08:00: Flaggheising på torget.  Sande Musikkorps og Sande juniorkorps spiller.

08:30: Minnehøytidelighet ved Bautaen, krigsgravene – taler varaordfører Tove Ødeskaug og ved Eidsvollsmannen Gullik Røeds grav – taler Aud Gunnestad. Musikkinnslag av Sande musikkorps og Galleberg sangkor.

09:00: Gudstjeneste på kirkebakken.

09:30:  Oppmøte og oppstilling til 17. mai-toget ved Rådhuset og Prestegården.

10:00: Avmarsj fra Rådhuset og Prestegården

Togruten: Toget starter ved Rådhuset, går sørover Prestegårdsalléen og Revåveien, bryter av vestover i Hanekleivveien, bryter av nordover på Fila og går inn på torget vestfra, der det stanser foran scenen.

Togrekkefølge:

Politi

Flaggborg

Ordfører med formannskap, elevrådsledere, 17. mai-taleren og 17. mai-komiteen

Sande Juniorkorps

Kjeldås skole

Læringsverkstedet barnehage Sande

Kjeldås barnehage

Selvik skole

Læringsverkstedet barnehage Lersbrygga

Nordre Jarlsberg barnehage

Vammen barnehage

Sande Musikkorps

Haga skole

Haga barnehage

Galleberg skole

Galleberg barnehage

Sande ungdomsskole

Bunadsavdelingen

Lag og foreninger

Russen

10.50: Toget ankommer torget

11:00: Program på torget. Avsluttes ca. kl. 11.00.

Det vil være lokale program på Kjeldås, Galleberg, Selvik og Haga barneskoler umiddelbart etter at arrangementet på torget er ferdig.

SVELVIK

07.00: Salutt fra Batteriøya v/Batteriøya Vel.

08.00: Morgenparade med Svelvik Musikkorps. Starter ved Skjæra og avsluttes på Aage Bryhns plass.

09.15: Gratis buss fra Tangen skole til Svelvik ungdomsskole.

09.30: Oppmøte ved Svelvik Sykehjem for alle som skal gå i toget.

10.00: Avmarsj.

Ruten starter fra Svelvik Sykehjem og går ned Eikveien, videre ned Tømmerås veien til Storgata og opp til Fergeleiet hvor 17. mai-toget snur og ender opp ved Kirken.

Barnetoget

10.00: Ruten starter fra Svelvik Sykehjem og går ned Eikveien, videre ned Tømmeråsveien til Storgata og opp til Fergeleiet hvor 17. mai toget snur og ender opp ved Kirken.

11.00: Fellesarrangement på kirketrappen.

Etter at arrangementet ved kirken er slutt marsjerer Svelvik Musikkorps til Strømmhallen.

15.00: Arrangementet avsluttes.

Tømmerås skole

13.00: Arrangementet starter når Svelvik Musikkorps ankommer. Dørene åpnes klokken 12.30.

15.30: Arrangementet avsluttes.

Tangen skole

13.00: Arrangementet starter. Dørene åpnes klokken 12.30.

MODUM

Vikersund

08.00: Flaggheising ved Vikersund skole.

09.30:Oppstilling av togene fra Stalsberg og Vikersund skole i bunnen av Heggenbakken.

09.45: Avmarsj.

10.15: Bekransning av bautaen. Tale for dagen. Gudstjeneste

12.45: Oppstilling på Grandplassen i Vikersund (v/SPAR)

13.00: Toget starter.

13.30: Toget ankommer Vikersund skole.

13.35: Velkommen. Tale for dagen. Underholdning. Leker m/premier. Salg av pølser, vafler, kaker, is, kaffe og brus.

15.30: Avslutning.

Heggen kirke

09.45: Oppstilling av togene fra Stalsberg skole og Vikersund skole i bunnen av Heggen bakke.

10.00: Avmarsj.

10.15: Tale for dagen ved Morten Wold, stortingsrepresentant, kommunestyremedlem. Bekransning av bauta, gudstjeneste umiddelbart etter.

Buskerud skole

08.50: Fremmøte på Buskerud skole for alle klassetrinn + Trollskogen, Læringsverkstedet og Nordbråten barnehager.

09.20: Flaggheising ved 7. trinn. Åmot Horn/ÅJG spiller.

09.30: Barnetoget går til Nykirke.

10.15: Gudstjeneste.

11.30: Velkommen til 17. mai feiring på Buskerud skole. Tale for dagen ved elever fra 7. trinn, leker og moro. Åmot Horn spiller.

13.30: Arrangementet avsluttes.

Geithus

09.00: Flaggheising og bekransning av bauta ved Stalsberg skole. Korpsene spiller.

09.30: Avreise med busser for alle klasser til Heggen.

09.45: Stalsberg og Vikersund skole marsjerer opp til Heggen Kirke.

10.15: Bekransning av bauta ved Heggen kirke.

10.45: Gudstjeneste.

11.30: Avreise for alle trinn til Betlehem i Geithus

11.45: Boller og saft til alle barna som har vært i kirken.

12.20: Barnetoget starter fra Betlehem, går direkte til Stalsberg skole. Ankommer ca. Kl.

13.00: Korpsene spiller. Barnas tale og underholdning av 3. og 6. trinn. Leker, loddsalg, salg av kaffe, kaker, is, pølser og brus.

15.00 Arrangementet avsluttes.

Sysle

10.00: Oppmøte Snarum stasjon

10.15: Oppstilling klassevis på Snarum stasjon.

10.25: 17. mai-tog fra Snarum stasjon til Snarum kirke, korpsene spiller.

10.45: Familiegudstjeneste i Snarum kirke.

11.15: Etter gudstjenestens slutt går det felles buss fra Snarum kirke til Elart.

11.45: 17. mai-tog fra Elart til Sysle skole. Barnehagene er med og korpsene spiller.

12.15: Velkomsthilsen, nasjonalsang, korpsene spiller. Underholdning ved elevene på 3. trinn.

12.40: Leker for barn og voksne.

14.00: Avslutning.

Åmot

08.00: Flagget heises ved Enger skole.

11.30: Gudstjeneste i Åmot kirke. Åpen kiosk på kirketorget 11.00 – 15.00.

12.20: Oppstilling til tog fra Enger skole.

12:30 Toget går fra Enger Skole til Modumheimen.

12.50 Samling ved Modumheimen. Korpset spiller.

13.20 Tog fra Modumheimen til Enger skole.

13.35 Samling på Enger skole. Salg av is, pølser, brus, kaffe, kaker. Leker for små og store.

14.45: Åmot Horn og Åmot Jente- og Guttekorps spiller på Enger skole.

15.15 Arrangementet på Enger skole avsluttes og Åmot IF åpner kiosken på Åmot stadion, med salg av is, pølser og brus.

15.30: Russetog fra Rosthaug til Åmot stadion.

SIGDAL

Prestfoss

10.45: Oppstilling av 17. mai-toget ved ungdomsskolen. Lag og foreninger oppfordres til å delta i 17. mai-toget.

11.30: Gudstjeneste i Holmen kirke.

12.30: 17. mai-toget kommer til Sigdalsheimen. Tale for dagen ved lokalpolitiker og aktiv sigdøling Eli Svarverud. Korpset spiller.

13.30: 17. mai-toget kommer tilbake til Sigdal ungdomsskole. Matpause og underholdning på samfunnshuset. Barna får is og brus. Salg av is, brus, kaffe, vafler og pølser. Ta med campingstol. Leiker og konkurranse på museumsområdet.                   

18.25: Prestfoss-stafetten.  

Eggedal

09.20: Fremmøte ved Eggedal skole.

09.40: Toget går.

10.00: Gudstjeneste i Eggedal kirke.

11.10: Åpning og tale ved 7. trinn. Eggedal Skole- og Ungdomskorps spiller. Elever fra Eggedal skole opptrer.

12.00: Matpause med leiker og lotteri. Barna får brus. Salg av is, brus, kaffe, vaffel og pølser. Ta med campingstol og bord.

13.30: Loddtrekning og premiering.

13.45: Fotballkamp mellom 7. trinn og foreldre.

Nerstad

14.00: Matpause på Nerstad skole. Barna får brus. Salg av is, brus, kaker, vaffel og kaffe. Leiker, loddsalg og tipping.

KRØDSHERAD

08.00: Flaggheising ved Krøderen skole–korpset spiller

10.00: Gudstjeneste i Olberg kirke

11.00: Oppstilling av 17. mai-toget som går til Kryllingheimen

11.50: Toget kommer til Kryllingheimen Velkomsthilsen. Allsang og tale for dagen.

12.30: Pause med loddsalg og salg av lapskaus, pølser, is, brus, kaker og kaffe.

13.00: Leiker og allsang. Festen avsluttes med loddtrekning.