DRAMMEN: Etter det Drammens Tidende erfarer er det avklart i forhandlingene om Nasjonal Transportplan (NTP) 2018–2029 at det ikke kommer nytt tunnelløp.

Muligens ligger det inne noen penger til nytt tunnelløp i slutten av perioden, men byggestart tidlig på 20-tallet, slik Buskerudbypakke 2 gjør regning med, skal være helt uaktuelt.

Det skal etter det vi forstår fremdeles pågå forhandlinger om ny Holmenbru. Den er inne i transportplanen, men spørsmålet er hvor mye staten skal finansiere. Ifølge kilder ligger det ikke an til at staten tar hele regningen for Holmenbrua.

 

Dobbeltspor Gulskogen-Hokksund blir det heller ikke noe av.

Men to tog i timen ligger etter det vi forstår inne i transportplanen, med gigantisk satsing på jernbane.

Buskerudbypakke 2

Buskerudbyen er et forpliktende areal- og transportsamarbeid.

Kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker, samt Buskerud fylkeskommune er med.

Statens vegvesen og Jernbaneverket er partnere i samarbeidet.

Buskerudbypakke 2, med en total kostnadsramme på 15,1 milliarder, ble skrinlagt i sin nåværende form i mars 2017.

Bypakken skal pakkes om, og nå skal byens innbyggere være med i en bred prosess før beslutninger tas.

Aksjonsgruppen «Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser» har levert et innbyggerforslag til Drammen kommune og fylkeskommunen.

Forslaget inneholder alternative forslag til innhold i bypakken.

Ett av forslagene er Skogkantveien, fra Konnerud til E18 ved Eikhaugen - uten Tilfart Konnerud til E134 og Tilfartsvei Vest del 2 fra Sundland til E134.

Et annet forslag er ny vei fra Fjell til E18.

Gulskogen Vel stiller seg bak løsningene i innbyggerforslaget, som også inneholder Drammensdiagonalen. Det er en lang tunnel gjennom Bragernesåsen, som skal lede gjennomfartstrafikken utenom bysentrum.

Øverste organ i Buskerudbysamarbeidet, ATM-utvalget har vedtatt at alle forslag skal utredes, og Skogkantvei-utredningen er allerede i gang.

I januar 2018 legges en justert bypakke med alternativer ut på høring.

Endelig innhold vedtas av lokalpolitikerne i juni 2018.

LES OGSÅ: Rv. 23 helt fram til E18 er i boks

Konsekvenser for bypakken

To tog i timen er en av tre forutsetninger for Buskerudbypakke 2. De to andre er full statlig finansiering av nytt løp i Strømsåstunnelen og ny Holmenbru.

– Dersom det stemmer at det blir to tog i timen, er dette svært gode nyheter for Buskerudbypakke 2, sier daglig leder i Buskerudbysekretariatet, Rolf-Helge Grønås.

Scenarioet med at det ikke blir bygget nytt tunnelløp i 12-årsperioden, vil gi en ny situasjon.

– Det vil helt åpenbart ha konsekvenser for Buskerudbypakke 2, sier Grønås.

Han forklarer at alle beregninger som er gjort for tiltakene i pakken er basert på at det bygges et nytt tunnelløp.

– Hvis det ikke gjøres, må det kjøres nye trafikkberegninger og prognoser som viser hvordan det påvirker trafikkstrømmene. Det vil bli mer trafikk i denne perioden, og vi kan da få andre trafikkbilder, sier Grønås.

Hvis nye beregninger og prognoser for bypakken endres vesentlig, vil det bli opp til politikerne i de respektive kommunene å avgjøre om den skal pakkes om og behandles på nytt. 

Hvis fasiten blir at bare én av de tre forutsetningene for pakken innfris i NTP, vil det etter avtalen utløse ny politisk behandling, mener Buskerudby-lederen. 

Nytt tunnelløp i Strømsåstunnelen er ikke nødvendig av trafikkmessige årsaker på E134. Det er EU-krav i forhold til sikkerhet som gjør at man har planlagt bygging av den. Tunnelen drives på dispensasjon nå, og etter det Drammens Tidende erfarer er tanken at det vil bli gitt dispensasjon videre.

LES OGSÅ: Politikerne forhandler om veiløsning – Buskerudbypakke 2 i spill

 

Historisk jernbanesatsing

Samarbeidspartiene på Stortinget, Høyre, Frp, Venstre og KrF, er enige om å bruke en billion kroner, eller tusen milliarder om man vil, på samferdsel de neste 12 årene.

Og store summer skal altså brukes på jernbane. Det kom fram da blant andre statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) presenterte jernbanedelen av NTP på en pressekonferanse på Oslo S torsdag morgen.

Åstedet var ikke tilfeldig valgt, for en ny jernbanetunnel under Oslo er det store prosjektet som skal løse kapasitetsproblemene som er med dagens tunnel. Det vil få betydning for de mange i vårt distrikt som pendler til Oslo.

Satsing på ytre del av Intercity-triangelet er et annet hovedelement.

Ikke siden Bergensbanen ble vedtatt bygd i 1894 har det blitt brukt mer penger på jernbane.

To tog i timen Gulskogen – Hokksund var ikke tema på pressekonferansen.

Det er det store bildet som presenteres nå. Så kommer det mer konkrete etter hvert, opplyser Rikard Knutsen (Frp), som er rådgiver for samferdselsministeren.

Hele transportplanen legges fram før påske. Om detaljer rundt det store lokale jernbanespørsmålet offentliggjøres før det, vil ikke Knutsen si noe om nå.

Ringeriksbanen utsatt

Ringeriksbanen er inne i NTP, med forskjøvet byggestart fra 2019 til 2021/2022. Grunnen til det er ifølge samarbeidspartiene at fagetatene sier at de trenger mer tid.

Det er en begrunnelse Ap stiller store spørsmålstegn ved. Nestleder i Buskerud Ap, stortingsrepresentant Lise Christoffersen viser til en pressemelding fra Forum Nye Bergensbanen, som mener en ny utsettelse er uakseptabelt. Byggestart i 2019 er fullt mulig, slik Solvik-Olsen uten forbehold uttalte i Stortinget i april i fjor. «I 2019 går spaden i jorda, i 2024 skal den stå ferdig», sa samferdselsministeren.

Christoffersen bet seg også merke i at Knut Arild Hareide, KrFs partileder sa på pressekonferansen at Ringeriksbanen var «gjenoppstått fra de døde».

– Til det er å bemerke at det nok ikke er slik at det her har skjedd et under. Det må nok tilskrives Martin Kolbergs og Per Olav Lundteigens iherdige innsats gjennom de siste årene, sier hun.

Den nye Ringeriksbanen innebærer halvert reisetid mellom Oslo og Hønefoss, og vil bety mye for Bergensbanen.

Nasjonal Transportplan (NTP)

* NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge.

* Planperioden ble i fjor utvidet fra ti til tolv år, og det skal lages perspektiv mot 2050. Den revideres hvert fjerde år.

* I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter her i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.

* Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP.

* Deretter følger høring, hvor fylkeskommunene og de største bykommunene involveres.

* NTP for perioden 2018–2029 legges fram for Stortinget våren 2017.

Kilde: NTB