Tallet er det høyeste siden målingene startet for 17 år siden, opplyser Utdanningsdirektoratet.

Andelen elever som fullfører innen fem år har lenge ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent. De siste årene har andelen som fullfører innen fem år, økt noe. For elevene som startet i 2011, var økningen på 0,3 prosentpoeng fra året før.

LES OGSÅ: Arrestert etter tyveri og utagering - forsøkte å slå politiet

Færrest i Finnmark

Det er positiv utvikling i alle fylker. Flest fullfører og består i Akershus med 78 prosent. Færrest fullfører i Finnmark, med 63 prosent.

Norges nordligste fylke har imidlertid hatt en svært god utvikling i gjennomføringsandelen de siste årene. Andelen har økt med 14 prosentpoeng siden 2006-kullet.

Utdanningsdirektoratets tall viser også at forskjellene mellom skolene rundt om i landet faller. Forskjellen mellom fylket med høyest gjennomføring og fylket med lavest gjennomføring har sunket fra 27 til 15 prosentpoeng mellom 2006-kullet og 2011-kullet.

LES OGSÅ: Lier Ap: Dødsulykken viser at mobildekning må løses

Yrkesfaglig

Det er fortsatt forholdsvis store forskjeller mellom elevene som har tatt studieforberedende studieprogram, og de som har tatt yrkesfaglige. 86 prosent av elevene som tok studieforberedende, hadde bestått videregående innen fem år, mens tallet var 59 for de yrkesfaglige studieprogrammene.

Også innenfor denne gruppen spriker det. For de yrkesfaglige programmene markeres ytterpunktene med 45 prosent som fullfører og består blant elevene på restaurant- og matfag, og 81 prosent på medier og kommunikasjon.

LES OGSÅ: Diomande gjorde nytt comeback