DRAMMEN: Plassering av operasjonssentral i det nye politidistriktet Sør-Øst er blitt svært omstridt. Politidirektoratet foreslo først Drammen hvor politiet allerede var samlokalisert med brann- og helse. Den samlokaliserte operasjonssentralen hadde fått mye skryt og skulle være forbilde for samlokaliserte operasjonssentraler over hele landet.

Ombestemte seg

Men etter høringsrunden ombestemte direktoratet seg, og valgte i stedet Tønsberg. Begrunnelsen var blant annet at Tønsberg hadde egnede lokaler for samlokalisering. Etter avgjørelsen var tatt sendte imidlertid politimester Christine Fossen en mail til direktoratet hvor hun skriver at lokalene i Tønsberg likevel ikke var egnet.

– Slik det fremstår kan det virke som at beslutningen som ble tatt, er gjort på feil faktagrunnlag, skriver fungerende leder i Søndre Buskerud Jan Erik Strøm, fungerende leder, Klinikkdirektør Prehospitale tjenester Vestre Viken Inger Lise Hallgren og daglig leder for Vestviken 110 Kim Haugan.

De tre mener også det er feil at det ikke var plass til å dekke hele det nye distriktet fra Drammen slik politidirektør Odd Reidar Humlegård har hevdet.

– Ved en mindre ombygging av eksisterende SAMLOK lokaler fikk alle tre sentraler utvidet sine lokaler. 112 sentralen var dimensjonert til 18 operatørplasser mot dagens 5. Dette er flere enn det som nå er planlagt i Tønsberg. Altså nok plass, skriver de tre i innlegget.

De stiller også spørsmål ved at operasjonssentralen må være der politimesteren sitter.

– I Bodø kjempet man for å fravike dette prinsippet, skriver de.

LES OGSÅ: Wisløff om PODs saksbehandling: «Amatørmessig», «slurvete» og «overfladisk»

-Ikke for sent å snu

Prosessen med flytting er i gang. Etter planen skal operasjonssentralen åpne i Tønsberg i 2018.

– Er det ikke for sent å gjøre om nå?

– Det er ikke for sent å snu hvis man ser at beslutningen er gjort på feil grunnlag, sier avdelingsleder i Vestre Viken, Lise-Mette Lindland

– Er det realistisk å få omgjort beslutningen?

– Det kan ikke jeg vurdere, men vi får i hvert fall belyst saken, sier Lindland.

– Hva blir konsekvensene hvis operasjonssentralen flyttes til Tønsberg?

– Konsekvensene blir at man legger ned det fagmiljøet som Stortinget vil at andre skal jobbe etter. Sju års erfaring med samlokalisering forsvinner, sier Lindland.

LES OGSÅ: Lundteigen: – Politisk beslutning å legge ned alarmsentral i Drammen