Slik blir kommunestyret i Nye Drammen

Disse representantene kommer til å sitte i kommunestyret i Nye Drammen.