DRAMMEN: I granskningsrapporten som Deloitte Advokatfirma la fram for kort tid siden konkluderer de med vesentlige svakheter over flere år knyttet til ledelse, styring, oppfølging og kvalitetssikring og intern kontroll på byggesaksavdelingen.

LES OGSÅ: Byggesaks- og byplanledelsen frå skylden

Korrupsjonssaken

To byggesaksbehandlere i Drammen kommune er siktet for grov korrupsjon. De ble pågrepet i januar 2016, og satt i varetekt en periode.

27 utbyggere i rundt 30 saker er siktet for medvirkning til grov korrupsjon. Det er tatt ut tiltale mot seks av utbyggerne. Den første rettssaken begynner 28. mars 2017.

De to saksbehandlerene skal i stor grad ha operert sammen. Mannen skal i de fleste tilfellene ha skaffet kundene, som inngikk avtale med kvinnen om tjenester mot betaling.

Hun driver arkitektfirma, og avtalene var en form for totalentreprise hvor det ble betalt for tegninger og tillatelser.

Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot de to saksbehandlerne.

Deloitte Advokatfirma har foretatt den granskningen av byggesaksavdelingen etter korrupsjonssaken.

Granskningsrapporten ble offentliggjort 24. januar 2017. Den avdekket vesentlige svakheter over flere år knyttet til ledelse, styring, oppfølging og kvalitetssikring og intern kontroll på byggesaksavdelingen.

Ledelsen, helt opp til rådmannen, får hard medfart i rapporten. Men hva med politikerne, har de også et ansvar?

– I en sak som denne er det aktuelt å se også på om det også er et politisk ansvar, sier Eivind Knudsen (Ap), som er leder av kontrollutvalget.

Aps gruppeleder, Masud Gharahkhani, sa etter kort tid at Ap vil oppfordre kontrollutvalget til også å se på det politiske ansvaret for det som avdekkes i granskningsrapporten.

Ifølge Knudsen vil kontrollutvalget vurdere det spørsmålet, uavhengig av eksterne henvendelser.

God nok oppfølging?

Oppfølging av en forvaltningsrevisjon i 2013 vil trolig bli ett av temaene i en eventuell granskning av det politiske ansvaret.  I ordførerens saksfremlegg til bystyret den gang fremkommer det at det er behov for forbedringer. Bystyret tok revisjonsrapporten til etterretning, og ba rådmannen innrette seg etter anbefalingene i rapporten.

– Hvis forvaltningsrapporten ikke er fulgt opp, kan det være et politisk ansvar, sier Knudsen.

Bystyrets bevilgninger til byplankontoret, som består av blant annet byggesaksavdelingen, vil også kunne bli tema hvis Kontrollutvalget bestemmer seg for at også det politiske ansvaret skal under lupen.

LES OGSÅ: Les alt om korrupsjonssaken

Kontrollutvalget har møte 14. februar. Da skal utvalget behandle rådmannens skriftlige redegjørelse om granskningsrapporten. Rådmannen har også meldt at han ønsker å gi en muntlig orientering i utvalgsmøtet.

«Vil være en klok beslutning»

Ordfører Tore Opdal Hansen (H) er positiv til en granskning av politisk ansvar.

«Hvis kontrollutvalget nå bestemmer seg for å granske også den politiske siden av denne saken, vil det være en klok beslutning.», skriver han i innlegget «Flere svar fra ordføreren».