Drammen får 300.000 kroner til forebygging

Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) synes det er gledelig at Drammen kommune er en av de elleve kommunene som blir tildelt penger i revidert nasjonalbudsjett til tiltak mot radikalisering.

Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) synes det er gledelig at Drammen kommune er en av de elleve kommunene som blir tildelt penger i revidert nasjonalbudsjett til tiltak mot radikalisering. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Drammen kommune har fått tildelt 300.000 kroner til arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

DEL

DRAMMEN:Pengene går inn i prosjektet «Kunnskap – nøkkelen til forebygging av voldelig ekstremisme».

Som en del av arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, ble ordningen «Tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme» innført i revidert nasjonalbudsjett i 2015. Målet for ordningen er ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet å styrke den frivillige innsatsen for å forebygge at unge rekrutteres til voldelige og ekstremistiske miljø.

Regjeringen bruker 13 millioner kroner på dette arbeidet, fordelt på 62 kommuner eller bydeler. Det er kommunene selv som søker om midler. Midlene skal stimulere til etablering av lokale arenaer for dialog, prosjekter og andre aktiviteter som retter seg inn mot ungdom.

– Tidlig innsats i lokalmiljøet er avgjørende for at man skal lykkes med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Derfor er det fint å se at mange kommuner igangsetter et bredt spekter av tiltak, sier stortingsrepresentant Morten Wold (Frp). Han mener man via lokale prosjekter kan høste nyttige erfaringer som kan brukes i arbeidet med å utvikle nye tiltak på nasjonalt plan.

Artikkeltags