Sp-medlem var valgvakt for tyrkiske ultranasjonalister

DOKUMENTET: Dette er dokumentet som sier at Tayfun Candogan er MHPs representant under valget ved den Tyrkiske ambassaden i Oslo i mai 2015.

DOKUMENTET: Dette er dokumentet som sier at Tayfun Candogan er MHPs representant under valget ved den Tyrkiske ambassaden i Oslo i mai 2015. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Onsdag skrev Senterpartiets Tayfun Candogan i DT at han ikke hadde noen tilknytning til det tyrkiske, ultranasjonalistiske partiet MHP. I dag kan DT vise dokumenter som forteller noe annet. Candogan var så sent som i fjor valgvakt for MHP ved den tyrkiske ambassaden i Oslo.

DEL

DRAMMEN: Forrige uke avslørte Drammens Tidende at Sp-politiker, og styremedlem i Drammen Senterparti, Tayfun Candogan hadde opprettet og sto som administrator for facebooksiden MHP-Norvec. Candogan bekreftet til DT at han stemte på det ultranasjonalistiske partiet og at han var medlem av en påstått kulturforening i Drammen med samme navn som MHPs ungdomsorganisasjon, De grå ulver.

Til tross for at Sp, både lokalt og sentralt, først var tydelige på at dette ikke var forenlig med Sps verdier, snudde de i løpet av uken og stilte seg bak Tayfun Candogan som får fortsette i partiet og som vara til Drammen bystyre.

URNEVAKT: Tayfun Candogan bekrefter at han var urnevakt for MHP ved valget i mai 2015 ved den Tyrkiske ambassaden i Oslo.

URNEVAKT: Tayfun Candogan bekrefter at han var urnevakt for MHP ved valget i mai 2015 ved den Tyrkiske ambassaden i Oslo.

Candogan skrev i  et debattinnlegg at det hele var «en misforståelse». Han la også fram det han forklarte var dokumentasjon fra den tyrkiske stat på at han aldri hadde hatt medlemskap i MHP. Både Drammen Sps styre og Sp sentralt var fornøyd med dette.

«For å gjøre det helt klart, jeg har ingen og har ikke hatt tilknytning til MHP som organisasjon og politisk identifiserer jeg meg med de demokratiske verdiene Senterpartiet står for», skrev han.

LES OGSÅ: Medlemmer av Drammen Sp kobles til tyrkisk ekstrem-parti

LES OGSÅ: Drammen Sp stiller seg hundre prosent bak Tayfun Candogan

LES OGSÅ: Senterpartiets ufattelige valg

Får oppdraget som partimedlem»

I dag kan DT dokumentere at Tayfun Candogan har mange flere tilknytninger både til MHP og De grå ulver. Helt åpent på hans Facebook-side kan alle hans Facebook-venner, blant dem lokale bystyrepolitikere og Sp-politikere, skrolle tilbake og se at Candogan i mai 2015 la ut et annet dokument fra tyrkiske myndigheter på sin Facebook-side: Et stemplet skriv som ifølge en sertifisert tolk som DT har hentet inn, sier at Tayfun Candogan er MHP-partimedlem, samt MHPs representant ved valget på den tyrkiske ambassaden i Oslo i mai 2015.

Drammens Tidende har snakket med en rekke personer om dokumentet. En av dem en godkjent tolk og én tyrkisk oversetter.

De forklarer at dokumentet er sendt fra den offisielle statlige valgkommisjonen i Tyrkia, til valgkommisjoner i andre land utenfor Tyrkia.

Mottaker er herr Tayfun Candogan. Navnet etterfølges av det tyrkiske personnummeret hans og navnet på partiet han representerer, MHP.

I brevet forklares hva som er oppgavene til Candogan som valgvakt for partiet MHP.

Slik er budskapet oversatt til oss i DT: «Du får dette oppdraget, som partimedlem. Du skal utføre ditt arbeid ved ambassaden i Oslo». Candogan skriver også på Facebook at dette er et brev som bekrefter at han er valgobservatør for MHP. Han får deretter lykkønskninger i kommentarfeltet.

Candogan har også lagt ut bilder av seg selv på den tyrkiske ambassaden 22. mai 2015. Det var ifølge nettstedet tyrkiskpolitikk.no første dag valgurnen var åpen under valget i fjor.

LES OGSÅ: Ulv! Ulv!

LES OGSÅ: En misforståelse

Da Drammens Tidende første gang tok kontakt med Tayfun Candogan fredag for å få hans kommentar, har han følgende korte beskjed:

– Jeg vil ikke snakke med dere. Jeg vil ikke svare.

Etter påtrykk fra Drammens Tidende takker Candogan etter hvert ja til et møte med oss. Han bekrefter at han var urnevakt for MHP ved valget, og at det står på brevet fra den tyrkiske stat, at han var medlem av partiet. Han forklarer at dette er helt tilfeldig. Han tror han kan ha fått brevet fordi det er kjent i Tyrkia at han er MHP-sympatisør. Han bekrefter også at han stemte MHP i 2015.

– Er det forbudt? I Tyrkia er det et helt vanlig parti.

– Jeg har aldri vært medlem av MHP. Jeg har ikke hatt noen telefonkontakt med. Jeg har aldri støttet MHP økonomisk.

Han tror han står oppført som partimedlem i brevet av rene formaliteter.

– Hvordan skulle jeg ellers kunne være der?

– Jeg visste ikke at dette kunne skade Senterpartiet. Jeg er veldig lei meg. Og ber her og nå om unnskyldning til hele Drammen. Jeg er veldig glad i Senterpartiet.

LES OGSÅ: Advarer mot tyrkisk fascistisk organisasjon i Drammen

LES OGSÅ: Fjell SK fikk kniven på strupen

Valg på den tyrkiske ambassade

Ved valg i Tyrkia kan tyrkiske statsborgere dra til ambassaden i Oslo og avgi sin stemme. De tyrkiske partiene som sitter i parlamentet kan stille med egne representanter, som er observatører på ambassaden når valget foregår.

Det er partiene selv, i Tyrkia, som utnevner sine representanter. Disse personene må så godkjennes av en nasjonal valgkomité. Deretter sendes det brev til dem som skal representere de ulike partiene.

Ambassaden i Oslo opplyser til Drammens Tidende at partiene AKP, MHP, CHP, HDP og Liberal Parti stilte med representanter.

LES OGSÅ: En flørt med fascisme

LES OGSÅ: Ap-politiker oppfordrer til boikott av DT

Liker flere enn 50 «ulvegrupper» og personer

Tayfun Candogan har også på sin facebookside, en oversikt over grupper og foreninger han har gitt sine likes.

Over 50 av disse er til ulike sider knyttet til De grå ulver, mens over 20 ulike sider for MHP-tilknyttede grupper eller personer også har fått tommel opp fra Candogan. Han følger også mange andre politiske sider og lokallag, de fleste av dem for Senterpartiet.

Onsdag ettermiddag sto han fortsatt som medlem eller følger av alle disse sidene. Ifølge DTs kilder er mange av dem knyttet til konfliktområder i Tyrkia.

Candogan har også de senere årene jevnlig delt tyrkiske artikler og saker fra MHP-grupperinger på sin egen Facebook-vegg. Mange av dem fra det som ser ut til å være partileder Devlet Bahcelis offisielle Facebook-side. Han omtaler ved et par anledninger Bahceli som sin leder. Han har også delt et bilde av seg selv ved siden av en ulv.

– Bare for gøy, sier Tayfun Candogan.

Og understreker:

– De seneste dagene er jeg ikke så glad i MHP fordi de støtter AKP og Erdogan.

LES OGSÅ: DT med svekket troverdighet

– Nytt for oss

Generalsekretær Knut M.Olsen sier følgende når Drammens Tidende ringer ham og spør om Senterpartiet er kjent med at Candogan var urnevakt for MHP ved valget i mai 2015.

GENERALSEKRETÆR i SP: Knut M. Olsen.

GENERALSEKRETÆR i SP: Knut M. Olsen. Foto:

– Dette er helt nye opplysninger for oss. Og så vidt meg bekjent er dette også lagt frem for Drammen Senterparti nå i kveld. Vi vil gå igjennom disse opplysningene og få de verifisert selv, før vi vil gi noen kommentar.

Etter å ha fått lest opp saken for seg, gjentar han at Senterpartiet vil gjøre sine egne undersøkelser for å få et helhetlig bilde av saken, samt finne ut hva som er realiteten.

– Men dere sa at dere allerede hadde gjort grundige undersøkelser?

– Som sagt, vi vil ikke kommentere saken ytterligere før vi har fått gjort våre egne undersøkelser. Vi må ta den tiden det trenger.

Reagerer på Senterpartiets avgjørelse

Flere uavhengige kilder reagerer på Senterpartiets avgjørelse om å ta Candogan inn igjen i varmen, og mener partiet i beste fall har vært naive.

– Det er veldig rart at Senterpartiet har kjøpt forklaringen, sier Morten Myksvoll, redaktør av tyrkiskpolitikk.no

At MHP-Norvec skal ha vært en kulturell plattform for tyrkere i Norge, og partinøytralt, har han ingen tro på.

Også førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Joakim Parslow, har liten tro denne på forklaringen, eller at Drammen Ulku Ocagi er en kulturforening, som Candogan sier i sin redegjørelse.

– Ulku Ocagi er i alle fall ikke bare kulturforeninger. De er også en politiske foreninger med en bestemt forståelse av tyrkisk kultur og identitet. Denne forståelsen av «tyrkiskhet» ligger langt ute på høyresiden, og veksler mellom rasebasert og etnonasjonalistisk forståelse av hva en ekte tyrker er.

Parslow forteller at det ikke finnes sammenlignbare partier til moderpartiet MHP i Norge.

Parslow forteller at en viktig komponent i MHP er deres forståelse av Tyrkias plass i verdenshistorien.

– Denne forståelsen nærer opp under deres fiendebilde om at alle som ikke er tyrkere, men som bor i Tyrkia, eksempelvis grekere, kurdere til og med jøder, er en fare for Tyrkia, fordi de ønsker å splitte nasjonen.

Han sier også at det er stor variasjon innad i partiet med tanke på hvor nasjonalistisk det er.

– Alt fra de helt militante til de som er litt mer forhandlingsinnstilt, som kan godta at det finst kurdere i landet så lenge de innfinner seg med tyrkisk dominans. Fra dem som mener at kurdere er en slags underrase til dem som kan godta kurdere i landet så lenge de innordner seg.

Han er likevel ikke så overrasket over at Candogan til tross for sine MHP-forbindelser, stiller for Senterpartiet i Norge.

– Mitt inntrykk er at diaspora tyrkere liker å involvere seg i lokalpolitikken der de bor. Ikke alltid av politisk overbevisning, men mer av tilfeldige grunner. Han ønsker å være involvert i politikk, og å ha en viktig rolle i sitt lokalmiljø.

Artikkeltags