De er unge og har hasj som en del av hverdagen: – Her i Drammen er det overalt

Disse elevene går på videregående skole i Drammen. De kjenner seg igjen i enkelte deler av rusdebatten i byen, men slett ikke i alt.