Den største skandalen er Vestre Vikens behandling av en ansatt

Av

PwCs granskingsrapport ble brukt til å sette opp en offentlig gapestokk.

DEL

MeningerStyreleder Torbjørn Almlids iver etter å peke ut en syndebukk på Patologen i Drammen er ikke noe vakkert syn.

Lederen for Patologen, i Vestre Viken opplevde i februar i år det surrealistiske at politiet henla saken mot ham med den sterkeste begrunnelsen de har i verktøykassen.  Noen dager senere fastlo hans arbeidsgiver at han var kriminell.

Styrelederen i Vestre Viken, Torbjørn Almlid, hadde bestilt, betalt og mottatt en rapport som for ham var sterkere enn politiets henleggelse. Almlid og hans styre var så fornøyde med rapporten at han uten forbehold pekte ut en syndebukk.

Samtidig kunne han i prinsippet frikjenne seg selv, sitt eget styre og den daglige ledelsen i helseforetaket for ansvar.  

Uansett hva som har skjedd, eller ikke har skjedd, er det besynderlig hvor rask sjefspatologens arbeidsgiver i Vestre Viken var med å trekke den bastante konklusjonen at det hadde foregått juks og at en mann, skulle holdes ansvarlig.

Mindre oppsiktsvekkende blir det ikke om du studerer rapporten grundig:

•       Avdelingslederens egne synspunkter og begrunnelser er overhodet ikke viet plass
•       Kilder som støtter hans syn ikke er omtalt.
•       Grunnlaget for sterke konklusjoner om kriminalitet vises ikke frem.

Tallmaterialet som PwC har besluttet å legge all vekt på, er ikke drøftet. Hvis granskerne har stilt kritiske og åpne spørsmål til både mennesker og tallmateriale, så vises det ikke frem i sluttproduktet.

LES HELE PwC RAPPORTEN HER!

En så alvorlig sak, med en så alvorlig konklusjon, krever høy grad av gjennomsiktighet, men PwCs rapport er ikke transparent. Den viser ikke frem faktagrunnlaget for konklusjonene den inneholder og gir dermed heller ikke konklusjonene et fnugg av legitimitet.

Det gikk fort. Torsdag ble saken mot avdelingslederen henlagt av politiet. Søndag oversendte PwC sin rapport. Samme dag ble styreinnstillingen utarbeidet og rapporten ble behandlet av styret mandag formiddag.

Det gikk for fort når Torbjørn Almlid & Co felte sin dom over en av sine egne ansatte medienes mikrofoner den 26. februar?

Styrelederen ignorerte i praksis politiets bevisvurdering og ga gjennom media mannen en livsvarig dom uten ankemulighet.

Refusjonssaken i Vestre Viken er langt fra over. Når styret i Vestre Viken står på at de ikke vedtar boten, blir det rettssak. Da kan i alle fall tallmaterialet bli grundig vurdert som bevis.

Ettersom saken mot den tidligere avdelingslederen er henlagt av politiet, vil han i realiteten ikke få noen mulighet til å renvaske seg for sitt ansvar.

I den saken har konsulentene i PwC fungert som påtalemyndighet og styrelederen som dommer.

Den best dokumenterte skandalen så langt er måten Vestre Viken har behandlet en av sine ansatte på.

LES MER: Del 4: Frikjent av politiet, dømt av PwC

Artikkeltags