14 ulykker og 31 skadde på denne strekningen i Mjøndalen: – Nå utvides veien

E134 skal utvides også mellom Shell og gamle Mjøndalen bru for å gi plass til midtdeler.