Fem budgivere knivet om denne eiendommen – gikk 950.000 over takst

Slitne bygninger skremte ikke kjøperne. Det endte med heftig budkrig da småbruket på Øst-Modum ble solgt, og småbruk later til å være i vinden for tiden.