Et av våre viktigste oppdrag handler om å avsløre maktmisbruk, kriminalitet og overgrep mot enkeltmennesker og grupper.

Vi vet at de som har informasjon om slike saker kan ha en reell grunn til å frykte represalier eller andre sanksjoner og at det for mange ligger en betydelig terskel for å varsle.

Som journalister har vi en lovhjemlet rett og etisk plikt til å beskytte våre kilder. Kildevernet skal bidra til at de som har viktige opplysninger og historier har en sikkerhet for at deres identitet ikke vil bli avslørt og dermed risikerer å bli utsatt for sanksjoner.

Vi har imidlertid ikke alltid vært flinke nok til å etablere kanaler som beskytter våre kilder fra å bli oppdaget.

I dag lanserer Drammens Tidende en kryptert tipsportal. Den tekniske løsningen er den samme som brukes av blant annet antidopingmyndighetene i Norge, Danmark og Canada.

Løsningen gir også en mulighet for å kontakte oss gjennom en kommunikasjonsløsning der tipseren ivaretar sin anonymitet, men kan gi oss utfyllende opplysninger. Ofte er en slik dialog avgjørende for at vi skal kunne følge opp en sak.

Vi håper at denne løsningen kan få flere saker fram i dagslyset og bidra til at vi bedre kan utføre vårt samfunnsoppdrag

Kryptert tipsportal finner du her (Kopier teksten og lim den inn i nettleseren for å sikre mot logging): https://dt.whistleblowernetwork.net