Samler underskrifter mot pukkverk: - Vil ødelegge idyllen

Sylling-samfunnet er splittet i synet på utvidelse av pukkverksdriften på Toverud.