(Bygdeposten)

Hæhre Entreprenør er, sammen med NCC Norge AS, AF Gruppen og britisk/norske Roadbridge Aibel Joint Venture, kvartetten som er forhåndskvalifisert for legge inn til bud på å lage 19 kilometer ny E6 i Hedmark.

Tre vraket

Det var opprinnelig syv interessenter. Det betyr at Astaldi Polska (Polen) , Isolux Corsan Group (etablert i 40 land) og Itinera SPA (Italia) ikke lenger er med i kampen om den første E6-parsellen til Nye Veier.

– De fire som er med videre skiller seg ut ved at de svarer godt på kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget. Det er gledelig å registrere at både Hæhre, NCC og AF Gruppen igjen har meldt seg på konkurransen for å bygge for Nye Veier.

– For øvrig er det interessant å observere at oljeserviceselskapet Aibel har alliert seg med et stort irsk entreprenørselskap og ønsker å bygge veier, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen for E6 Mjøsregionen.

Ferdig i 2020

Delstrekningen Kolomoen – Arnkvern skal ferdigstilles i 2020. Strekningen er 19 km og inkluderer blant annet bygging gjennom Åkersvika naturreservat. Strekningen går gjennom kommunene Stange og Hamar i Hedmark fylke. Veien skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t

Konkurransegrunnlaget oversendes de fire entreprenørene 5. desember 2016 og endelig tilbud skal leveres Nye Veier innen 10. mars 2017.