DRAMMEN: Pengene går til SAPH, som er en samarbeidsarena for psykisk helse.

Modum Bad, fylkeskommunen, Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker kommuner er alle med i samarbeidet.

De har som mål å utvikle tiltak og tjenester for å styrke den psykiske helsetilstanden til regionens befolkning. Psykiske lidelser er blant landets største helseutfordringer, og er en viktig årsak til helsetap gjennom livet.

– Vi vet at tidlig innsats gir resultater, og det er viktig at vi jobber sammen med kommunene for å bidra til god psykisk helse, sier Tonje Kristensen, leder av hovedutvalget kultur, idrett og folkehelse i fylkeskommunen.

LES OGSÅ: Faktisk.no: Norge har verdens høyeste sykefravær