Fra 1,5 til over 15 millioner i pengebruk siden 2013

Artikkelen er over 1 år gammel

I 2013 brukte Hurum kommune 1,5 millioner kroner på private bo- og behandlingstilbud innen rus og psykiatri. Prognosen for 2019 viser at kostnaden har steget til over 15 millioner kroner.