ØVRE EIKER: Tirsdag kveld fikk ungdomsskoleelever fra Øvre- og Nedre Eiker, og 1. trinnet ved Eiker videregående sammen med foreldre, en smakebit på studieretning eller yrkesvalg etter den videregående skolen. Messen ble avholdt på Hokksund ungdomsskole.

– Vi har ett mål med messa. Det er at elevene skal bli enda tryggere på karrierevalget, og ikke havne i den gruppa som hopper av studier og blir demotivert, sier prosjektleder for messen Kari Økland.

140 yrker

Elevene kunne besøke nærmere 140 yrkesstander, samt en rekke studiesteder og videregående skoler.

I tillegg til standene, holdt også Universitetet i Oslo, Høgskolen i Sørøst-Norge og Fagskolen Tinius Olsen foredrag om sine mange studietilbud.

– Det er et veldig bra arrangement for dem som er usikre eller ønsker mer informasjon, sier tiendeklassing ved Hokksund ungdomsskole, Hamad Kiani (15).

Kiani likte godt sveisesimulatoren og vil helst ikke jobbe med kontorarbeid. Selv har han bestemt seg for å bli politimann, men brukte uansett tiden effektivt for å oppsøke så mange stander som mulig.

Sander Forberg (18), som har planer om å bli økonom, dro også stor nytte av yrkes- og utdanningsmessen.

– Da lærerne først informerte om det tenkte jeg at jeg ikke kom til å bruke fritiden min på det. Nå ser jeg at det var verdt å møte opp for å orientere seg om hvilke muligheter man har, sier Forberg.

 

Elever og foreldre sammen

Økland trekker fram messen som en ypperlig anledning for elever og foreldre å delta på et arrangement sammen.

– Vi vet at det ofte kan være forskjell fra hva foreldrene ønsker for ungdommen og hva de ønsker selv. Messa åpner for at man kan få en felles forståelse og informasjon om hva de forskjellige yrkene innebærer, sier Økland.

Stine Kirsch Warlo representerer legeyrket og har deltatt på messen siden oppstarten. Hun forteller om bedre deltakelse og en mer nysgjerrig og framtidsrettet ungdom for hvert år.

– Jeg legger merke til at det er ungdommen selv som oppsøker oss. Det er de som stiller spørsmål framfor foreldrene. Det er positivt, sier Warlo.

 

Det var ikke like lang kø på dataingeniør-standen hos Patrick Pedersen (18) som hos Warlo. Pedersen understreker uansett at han er imponert over informasjonen messen tilbyr ungdommen.

– Tilbudet kom akkurat for sent for meg. Jeg skulle ønske det var like bra da jeg gikk i 10. klasse.

Utstyr til 850.000

Siden den første messen ble arrangert i 2014, har både antallet deltakende elever og antallet utstillere økt betraktelig. Komposittingeniør Kåre Særen, som representerer Tinius Olsen, har medbrakt droner og utstyr til en samlet verdi på 850.000 kroner. Han anser messen som en glimrende mulighet for utdanningsinstitusjoner og næringsliv å komme i direkte kontakt med ungdommen.

Messen er et arrangement i samarbeid med Nedre Eiker kommune, Øvre Eiker Næringsråd, Eiker videregående skole, Nav Øvre Eiker og Hokksund Rotary Klubb. Rotary bidrar med frivillig arbeidsinnsats, og er teknisk arrangør.