Hurum Havner risikerer tvangsmulkt på 100.000 kroner etter betongutslipp

Fylkesmannen i Oslo og Viken har vedtatt tvangsmulkt på 100.000 kroner hvis ikke Hurum Havner KF rydder opp betongsøl innen nyttår.