HOLE: – Vi må vise mot i møte med krefter som vil splitte vårt samfunn. Det er ingen som blir født til å hate – hatet er menneskeskapt. Vi kan ikke være likegyldig i møte med hat og fremmedfrykt, sa Hussaini i sin tale.

AUF-lederen påpekte at kampen mot terroren fortsetter og viste til angrepet i grensebyen Suruc i Tyrkia, der rundt 30 mennesker ble drept mandag.

– Nær 30 unge kurdiske og tyrkiske sosialister ble drept ved grensa til Syria. De forberedte seg på å drive hjelpearbeid i krigsutsatte Kobani i Syria. Ungdom som vil hjelpe, men ble møtt med terrorens vold, sa Hussaini.

Folk var samlet i «bakken» på Utøya mens AUF-lederen, Ap-leder Jonas Gahr Støre og leder Lisbeth Kristine Røyneland i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene holdt taler. (NTB)

LES OGSÅ:

Nå tar de øya tilbake

Ser fram til sommerleir 

Tungt å se andre slite