Krødsherad ser mot 2031 og vil ha innbyggerne med på jobben – sju møtte på folkemøte

– Vi må bare innrømme at vi ikke har nådd helt ut med dette, sier Geir Waaler i Krødsherad kommune.